Åsa - Elvikbråtan

Rutenr:

489

Lengde:

3 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Denne ruten går sydover på Åsaveien fra Åsa. Fra Åsa-krysset sykler du på østsiden av Steinsfjorden, som kan sees fra flere steder langs ruten. Den første kilometeren er flat, mens det går svakt oppover resten av veien. Det er ingen gang- eller sykkelvei du kan bruke, så vær oppmerksom på at du deler veien med biler, selv om den er lite trafikkert.

Seks hundre meter før Elvikbråtan sykler du forbi en parkeringsplass (ved feristen). Herfra går det en blåmerket sti opp mot Mørkganga, men den er forbeholdt de gående. Fra Elvikbråtan kan du velge mellom rute 487 opp til Skardtjern eller å fortsette på Åsaveien mot Sundvollen (rute 487).
Et

Foto: Erik Unneberg, 23.06.2010

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Elvikbråtan 118 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Åsa 95 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Elvikbråtan

Moh

118 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Åsa

Moh

95 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere