Åsa - Elvikbråtan

Rutenr:

489

Lengde:

3 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Denne ruten går sydover på Åsaveien fra Åsa. Fra Åsa-krysset sykler du på østsiden av Steinsfjorden, som kan sees fra flere steder langs ruten. Den første kilometeren er flat, mens det går svakt oppover resten av veien. Det er ingen gang- eller sykkelvei du kan bruke, så vær oppmerksom på at du deler veien med biler, selv om den er lite trafikkert.

200 meter før Elvikbråtan sykler du forbi en parkeringsplass. Herfra går det en blåmerket sti opp mot blant annet Mørkganga, men den er forbeholdt de gående. Fra Elvikbråtan kan du velge mellom rute 487 opp til Skardtjern eller å fortsette på Åsaveien mot Sundvollen (rute 487).

Et godt utgangspunkt

Foto: Erik Unneberg, 23.06.2010

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sundvollen - Elvikbråtan 5,3 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Elvikbråtan - Skardtjern 3,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Åsa - Damtjern 4,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Åsa - Fjellseterbommen 8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Kalkverket - Åsa 3,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Sundvollen - Elvikbråtan

Lengde

5,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Elvikbråtan - Skardtjern

Lengde

3,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Åsa - Damtjern

Lengde

4,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Åsa - Fjellseterbommen

Lengde

8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Kalkverket - Åsa

Lengde

3,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Elvikbråtan 118 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Åsa 95 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Elvikbråtan

Moh

118 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Åsa

Moh

95 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere