Fjellsetra - Fjellseterbommen

Rutenr:

1012

Lengde:

2,4 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Fra krysset like ved Fjellstadhytta går ruten i nordøstlig retning til Fjellseterbommen. Det er stigning hele veien, og et stykke opp i bakken får du Ingjerdsbrenna høyre side.

Ved Fjellseterbommen deler veien seg. Fortsetter du rett fram, kommer du videre mot Damtjern (rute 271) eller Åsa (rute 542). Tar du skarpt til høyre, er du på vei tilbake mot Tverrelva og Lommedalen via Monsebråtan (rute 202). Men OBS: svinger du til venstre etter bare noen meter på denne veien, og krysser Store Lomma - som ikke er spesielt stor akkurat her - har du framfor deg ca 1,5 kilometer på trillesti opp til Løvlia (rute 270).
Fire veivalg

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 10.09.2006

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Fjellseterbommen - Løvlia 1,5 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Fjellstadhytta - Fjellsetra 1,3 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen 6,6 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Damtjern - Fjellseterbommen 6,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Fjellsetra - Skardtjern 2,9 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Fjellseterbommen - Løvlia

Lengde

1,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Fjellstadhytta - Fjellsetra

Lengde

1,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen

Lengde

6,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Damtjern - Fjellseterbommen

Lengde

6,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Fjellsetra - Skardtjern

Lengde

2,9 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Fjellseterbommen 480 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Fjellsetra 410 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Fjellseterbommen

Moh

480 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Fjellsetra

Moh

410 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere