Tverrelva - Myrseter

Rutenr:

202

Lengde:

1,4 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skogsbilvei/turvei
Fra området ved Tverrelva har du to alternativer å velge mellom når du skal sykle nordover Krokskogen. Rute 224 går via Plassedammen, mens vår rute går til Myrseter.

Vi tar utgangspunkt i krysset ved brua der veien kommer inn fra By i Lommedalen, langs østsiden av Lomma (rute 147). Du skal ikke krysse brua, men ta til høyre. Skogsbilveien går nordøstover langs Store Lomma, og stiger noe oppover mot Myrseter, der ruta ender.

Herfra kan du fortsette nordover til Monsebråtan, Kampevaddammen og Fjellseterbommen (rute 270). Et annet alternativ er å ta trillestien til høyre, som etter hvert går over til å bli skogsbilvei. Den går frem til Byvann (rute 1008).
Veivalg ved Tverrelva

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 15.08.2010

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen 6,6 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Guriby - Tverrelva 7,5 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Byvann - Myrseter 2,5 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Tverrelva - Frøshaug 3,2 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole

Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen

Lengde

6,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Guriby - Tverrelva

Lengde

7,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Byvann - Myrseter

Lengde

2,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Tverrelva - Frøshaug

Lengde

3,2 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Myrseter 294 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Tverrelva 255 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Myrseter

Moh

294 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Tverrelva

Moh

255 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere