Plassedammen

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

270
Vann som ligger ca. en mils vei nordvestover fra By i Lommedalen. En tidligere finnplass i nordenden av vannet - Mattisplassen - har gitt navn til vannet. Både skogsbilvei og løype passerer her.
Plassedammen snart isfri

Foto: Erik Unneberg, 28.04.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Mattisplassen 295 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Mattisplassen

Moh

295 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere