Tverrelva - Plassedammen - Fjellstadhytta

Rutenr:

224

Lengde:

4 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Fra området ved Tverrelva har du to alternativer å velge mellom når du skal sykle nordover Krokskogen. Rute 202 går via Monsebråtan, mens vår rute går rett vestenfor Plassedammen.

Vi tar utgangspunkt i krysset ved brua der veien kommer inn fra By i Lommedalen, langs østsiden av Lomma (rute 147). Du krysser brua, og tar så til høyre i neste kryss. Holder du til venstre her, kommer du til Guriby (rute 267) eller Frøshaug (rute 200).

Skogsbilveien går nordover på vestsiden av Lille Lomma. Den stiger noe oppover mot Plassedammen (270 meter over havet). Her er det et par veldig fine badeplasser i sydenden av vannet! Du finner dem ved å ta kjerreveien østover fra skogsbilveien. Etter 100 meter er du der! Like etter vannet går en avstikker mot høyre - denne fører bort til Mattisplassen i nordøstenden av vannet.

Knapt 1,5 kilometer senere kommer du til et kryss, og der ender ruten, like ved Fjellstadhytta. Herfra går veien til venstre mot Kleivstua (rute 149). Hvis du hadde syklet til høyre, ville du kommet nordover mot Fjellsetra.
Lys i veikanten
Foto: Erik Unneberg, 21.04.2007

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Tverrelva - Myrseter 1,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Kleivstua - Fjellstadhytta 5,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Fjellstadhytta - Fjellsetra 1,3 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Guriby - Tverrelva 7,5 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Tverrelva - Frøshaug 3,2 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole

Tverrelva - Myrseter

Lengde 1,4 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Kleivstua - Fjellstadhytta

Lengde 5,4 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Fjellstadhytta - Fjellsetra

Lengde 1,3 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Guriby - Tverrelva

Lengde 7,5 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Tverrelva - Frøshaug

Lengde 3,2 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Fjellstadhytta 355 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Tverrelva 255 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole

Fjellstadhytta

Moh

355 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Tverrelva

Moh

255 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere