Sundvollen - Kalkverket (Steinsfjorden vest)

Rute nr: 830
Lengde: 10.0 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Rute som først går på vestsiden av Steinsfjorden – helt inntil vannet – for så å fortsette i det vakre og historisk interessante kulturlandskapet på Steinssletta. Hele veien har du utsyn mot den nordvestre delen av Krokskogen. Underlaget for dekkene er asfalt hele veien.

Fra starten på Sundvollen sykler du først over til Sundøya, som skiller Steinsfjorden fra resten av Tyrifjorden, og videre over på den andre siden av vannet. I sundet er det for øvrig fint både å raste, fiske og bade, så hvis du har god tid, kan du tilbringe en stund her før du fortsetter ferden.

Den første delen av ruta går på gang- og sykkelveien på vestsiden av og helt inntil Steinsfjorden, langs E16. Også her er det flere steder som egner seg godt som rasteplass. Når du nærmer deg Vik, har du mulighet til å få litt påfyll av mat og drikke fra gatekjøkkenet der.

Det har vært helt flatt hittil, men nå kan du gire ned og starte på oppoverbakken på Steinsåsen. Ruta går fortsatt ved siden av hovedveien (E16), og krysser under denne rett etter Vik. På toppen har du fin utsikt mot Steinssletta, før du triller ned til dette flotte kulturlandskapet som oser av norgeshistorie. Dette er et fruktbart område med lite snø vinterstid. Det har vært jordbruk her i 4000 år. I dette området finnes det gravhauger fra vikingtiden, blant annet Halvdanshaugen, som du har på høyre hånd snaut 400 meter fra sykkeltraseen. Den har navn etter Halvdan Svarte, som etter sagnet skal ha hodet sitt begravet der.

Når du kommer til Vollgata, tar du til høyre inn på denne, og fortsetter nordøstover. Det går litt oppover etter hvert, men det er ikke bratt. Til høyre er det fagre åkre, mens du har skog til venstre. Der er det en ås, og en stor del av den utgjør Hurumåsen/Burudåsen naturreservat. Her er det en særegen kalkfuruskog.

Rett etterpå kommer du til veikrysset nordøst for Burudåsen. Her ved Kalkverket møter du Åsaveien. Ruta ender her, men du kan fortsette syklingen mot enten Åsa ved å svinge til høyre på rute 574, eller du kan ta til venstre mot Klekkenrute 829.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
370 Steinsfjorden rundt Sundvollen Sundvollen 21.8

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sundvollen