Homledal - Sørsetra

Rutenr:

394

Lengde:

8,3 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Denne ruten bringer deg fra E16 og rett opp på krokskogplatået. Fra bommen ved Homledal på østsiden av E16 starter du med noen solide oppoverbakker. Men skogsbilveien har veldig godt veidekke, og det hjelper jo litt.

Etter å ha syklet nordover og øst for Sønsterudseter, kommer du etter 3,7 km til et veidele. Vår rute går til høyre, men har du god tid, det kan det anbefales å ta en avstikker til venstre. Det er en blindvei som leder frem til Nessetra og videre til Skarpsnoåsen. Der er det flott utsikt mot Holsfjorden hvis man går litt opp fra veien.

Ruten fortsetter uansett nordover fra det omtalte veidelet, og en kilometer senere er du kommet rett øst for Finneflakseter. Ta gjerne en tur på til fots opp til denne nedlagte seteren. Det er bare et par hundre meter dit.

Når du er tilbake til sykkelen, venter en trille-etappe. Gå inn der skiløypen mot Sørsetra starter. Ikke ta til høyre i skiløypen, men fortsett nordover ca. 0,5 km på en delvis tilgrodd kjerrevei. Deler av den er mulig å sykle. Du tar så til høyre på en ny sti/kjerrevei som du følger østover i ca. 1,5 km frem til Sørsetraveien. Denne strekningen kan du sykle store deler av, men belag deg også på litt trilling.

Nå gjenstår bare en drøy kilometer sydover mot Sørsetra, men hvis du har planer om å komme deg videre inn på Krokskogen mot Kleivstuarute 393, kan du like gjerne ta til venstre (nordover) på Sørsetraveien allerede her. Hvis du ikke vil innom den flotte Sørsetra, da. Her er det servering i deler av sykkelsesongen. Og skal du tilbake til Sollihøgda via Djupdalen (rute 199) eller Auretjern (rute 148), bør du i alle fall stoppe her.
Stille søndag på Sørsetra

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 09.09.2007

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sollihøgda - Homledal 4,1 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Sollihøgda - Sørsetra 6,8 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Sørsetra - Kleivstua 3,5 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Sundvollen - Homledal 12 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Sollihøgda - Homledal

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sollihøgda - Sørsetra

Lengde

6,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sørsetra - Kleivstua

Lengde

3,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Homledal 245 Innfallsport Krokskogen - Hole
Sørsetra 420 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole

Homledal

Moh

245 m

Type

Innfallsport

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørsetra

Moh

420 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere