Homledal

Type:

Innfallsport

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

245
Innfallsport til Krokskogen fra vest. Ligger nær Skar i Hole kommune, ca 4 km syd for Sollihøgda ved E16. Adkomst fra Sollihøgda: Kjør E16 (sykkelsti på vestsiden) og ta av til den gamle veien (RV285). Følg denne inntil den kommer (nesten) ut på E16 igjen. Skogsbilveien starter da på høyre side (østsiden) av E16.

Da Ringeriksveien ble anlagt i 1860 var Homledal skysstasjon langs veien. Gården Homledal ligger nå på vestsiden av E16. Her er utsikten over Holsfjorden oppkalt etter kong Karl Johan og Dronning Désirées datter (Kronprinsesse Sophie): Kronprinsessens utsikt.
Bommen ved Homledal

Foto: Erik Unneberg, 17.08.2007

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Vannverksbommen - Homledal 7,4 km Offentlig vei Vestmarka
Sundvollen - Homledal 12 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Homledal - Sørsetra 8,3 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Sollihøgda - Homledal 4,1 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Vannverksbommen - Homledal

Lengde

7,4 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Homledal - Sørsetra

Lengde

8,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sollihøgda - Homledal

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sønsterudseter 442 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Skarpsnoåsen 520 Topp, ås Krokskogen - Hole
Nesseter 472 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Sønsterudseter

Moh

442 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Skarpsnoåsen

Moh

520 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Nesseter

Moh

472 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere