Sollihøgda - Homledal

Rutenr:

547

Lengde:

4,1 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Fra parkeringsplassen på Sollihøgda sykler du først nordover (retning Sundvollen) langs E16. Det går nedover hele veien, og de første 1,5 km går på gang-/sykkelvei på vestsiden av hovedveien. Deretter må du sykle på selve E16 et lite stykke før du tar av på fylkesvei 285 rett før Skaret-tunnelen. Langs denne veien får du flott utsikt mot Tyrifjorden.

Det siste stykket frem til Homledal er felles med rute 546 sydfra (fra Vannverksbommen). Du kommer deg over E16 ved å sykle undergangen frem til bommen der skogsbilveien starter.

Hvis du fortsetter opp skogsbilveien på rute 394 har du et fint alternativ til rute 199 og rute 148 for å komme fra Sollihøgda til Sørsetra. Men du kan selvsagt velge å fortsette nordover på veien mot Sundvollen (rute 543).
Klokkeklang vest på Krokskogen

Foto: Erik Unneberg, 11.09.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sundvollen - Homledal 12 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Skoglund - Sollihøgda 3,2 km Offentlig vei Vestmarka
Homledal - Sørsetra 8,3 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Vannverksbommen - Homledal 7,4 km Offentlig vei Vestmarka

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Skoglund - Sollihøgda

Lengde

3,2 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Homledal - Sørsetra

Lengde

8,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Vannverksbommen - Homledal

Lengde

7,4 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Homledal 245 Innfallsport Krokskogen - Hole
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Homledal

Moh

245 m

Type

Innfallsport

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda 42,7 km Skitur Ringkollen - Sollihøgda
Langt inn på Krokskogen 41,1 km Skitur By i Lommedalen - Sollihøgda
Langtur fra Kjelsås 85,3 km Sykkeltur Kjelsås - Sollihøgda
På Gamle Ringeriksvei 24,2 km Sykkeltur Guriby - Sollihøgda
Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra 14,9 km Skitur Sollihøgda - Sollihøgda

Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda

Lengde

42,7 km

Turtype

Skitur

Fra

Ringkollen

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Langt inn på Krokskogen

Lengde

41,1 km

Turtype

Skitur

Fra

By i Lommedalen

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Langtur fra Kjelsås

Lengde

85,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Kjelsås

Til

Sollihøgda

Gå til turen

På Gamle Ringeriksvei

Lengde

24,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra

Lengde

14,9 km

Turtype

Skitur

Fra

Sollihøgda

Til

Sollihøgda

Gå til turen