Sollihøgda - Homledal

Rutenr:

547

Lengde:

4,1 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Fra parkeringsplassen på Sollihøgda sykler du først nordover (retning Sundvollen) langs E16. Det går nedover hele veien, og de første 1,5 km går på gang-/sykkelvei på vestsiden av hovedveien. Deretter må du sykle på selve E16 et lite stykke før du tar av på fylkesvei 285 rett før Skaret-tunnelen. Langs denne veien får du flott utsikt mot Tyrifjorden.

Det siste stykket frem til Homledal er felles med rute 546 sydfra (fra Vannverksbommen). Du kommer deg over E16 ved å sykle undergangen frem til bommen der skogsbilveien starter.

Hvis du fortsetter opp skogsbilveien på rute 394 har du et fint alternativ til rute 199 og rute 148 for å komme fra Sollihøgda til Sørsetra. Men du kan selvsagt velge å fortsette nordover på veien mot Sundvollen (rute 543).
Klokkeklang vest på Krokskogen
Foto: Erik Unneberg, 11.09.2009

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra 9,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Sundvollen - Homledal 12 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Homledal - Sørsetra 8,3 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Sollihøgda - Sørsetra 6,8 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole

Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra

Lengde 9,1 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde 12 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Homledal - Sørsetra

Lengde 8,3 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Sollihøgda - Sørsetra

Lengde 6,8 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Homledal 245 Innfallsport Krokskogen - Hole
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Homledal

Moh

245 m

Type

Innfallsport

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda 42,7 km Skitur Ringkollen - Sollihøgda
I gammelt seterlandskap 22,9 km Sykkeltur Sollihøgda - Sollihøgda
Langtur fra Kjelsås 85,3 km Sykkeltur Kjelsås - Sollihøgda
På Gamle Ringeriksvei 24,2 km Sykkeltur Guriby - Sollihøgda
Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra 14,9 km Skitur Sollihøgda - Sollihøgda

Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda

Lengde

42,7 km

Turtype

Skitur

Fra

Ringkollen

Til

Sollihøgda

Gå til turen

I gammelt seterlandskap

Lengde

22,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Langtur fra Kjelsås

Lengde

85,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Kjelsås

Til

Sollihøgda

Gå til turen

På Gamle Ringeriksvei

Lengde

24,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra

Lengde

14,9 km

Turtype

Skitur

Fra

Sollihøgda

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Samarbeidspartnere