Sollihøgda - Homledal

Rutenr:

547

Lengde:

4,1 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Fra parkeringsplassen på Sollihøgda sykler du først nordover (retning Sundvollen) langs E16. Det går nedover hele veien, og de første 1,5 km går på gang-/sykkelvei på vestsiden av hovedveien. Deretter må du sykle på selve E16 et lite stykke før du tar av på fylkesvei 285 rett før Skaret-tunnelen. Langs denne veien får du flott utsikt mot Tyrifjorden.

Det siste stykket frem til Homledal er felles med rute 546 sydfra (fra Vannverksbommen). Du kommer deg over E16 ved å sykle undergangen frem til bommen der skogsbilveien starter.

Hvis du fortsetter opp skogsbilveien på rute 394 har du et fint alternativ til rute 199 og rute 148 for å komme fra Sollihøgda til Sørsetra. Men du kan selvsagt velge å fortsette nordover på veien mot Sundvollen (rute 543).
Klokkeklang vest på Krokskogen

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 11.09.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Sollihøgda - Sørsetra 6,8 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Sundvollen - Homledal 12 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra 9,1 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Homledal - Sørsetra 8,3 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Sollihøgda - Sørsetra

Lengde

6,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra

Lengde

9,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Homledal - Sørsetra

Lengde

8,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Homledal 245 Innfallsport Krokskogen - Hole
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Homledal

Moh

245 m

Type

Innfallsport

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere