Vannverksbommen - Homledal

Rutenr:

546

Lengde:

7,4 km

Område:

Vestmarka

Type:

Rute som går på fylkesvei 285 på vestsiden av E16 langs Holsfjorden. Starten er ved Vannverksbommen (drøyt 200 moh.) i Lier kommune, der det - som flere andre steder langs ruten - er utsikt mot vannet. Den første kilometeren går det jevnt oppover, men så følger en strekning på 1,5 km som er ganske flat.

Nå blir det imidlertid utforkjøringer. Omtrent 40 høydemeter skal du ned den neste kilometeren, og du er da ved kommunegrensen mellom Lier og Hole. Gjør deg så klar for en ny klatre-etappe. Du kommer da opp på rutens høyeste punkt på nærmere 260 moh., og sykler nå på samme rute som rute 547 fra Sollihøgda det siste stykket frem til Homledal.

Fra Homledal kan du fortsette hovedveien til Sundvollen (rute 543), men du kan også ta skogsbilveien (rute 394) oppover lia og etter hvert komme frem til Sørsetra.
Kveldssol ved Vannverksbommen

Foto: Erik Unneberg, 30.09.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Homledal - Sørsetra 8,3 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Vannverksbommen - Lindeberget 3 km Skogsbilvei/turvei Vestmarka
Vannverksbommen - Damvann 4,4 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Vestmarka
Sundvollen - Homledal 12 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Sollihøgda - Homledal 4,1 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Homledal - Sørsetra

Lengde

8,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Vannverksbommen - Lindeberget

Lengde

3 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Vannverksbommen - Damvann

Lengde

4,4 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sundvollen - Homledal

Lengde

12 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Sollihøgda - Homledal

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Homledal 245 Innfallsport Krokskogen - Hole
Vannverksbommen 212 Innfallsport Vestmarka

Homledal

Moh

245 m

Type

Innfallsport

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vannverksbommen

Moh

212 m

Type

Innfallsport

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere