Krokskogen

Område nr

4

Kategori

Avgrensning

Krokskogen har grenser til Nordmarka syd og Bærumsmarka i øst og syd, og har som vestre grense E16 fra Sandvika over Sollihøgda og til Sundvollen. I nord er det vanlig å sette grensen ved Ringkollområdet, slik at Ringkollen regnes inn under Krokskogen.

Løvenskiold

Løvenskiold-Vækerø er en privat grunneier i dette området, men stiller velvilligst eiendommen sin tilgjengelig for friluftsliv sommer og vinter. Det kan bety tilgang til jakt og fiske om sommeren, og tilrettelegging av skiløyper om vinteren. I noen områder av Marka er f.eks. ubrøytete skogsbilveier et meget viktig tilskudd til løypenettet, særlig i tider der snøforholdene i skogsløypene ikke er like gode sesongen gjennom. I noen områder stiller også Løvenskiold skogskoier til disposisjon som serveringssteder for skifolket. Dette går fram av de enkelte nettsidene til disse stuene.

Turkart med løyper og preppestatus på mobil - last ned Skiforeningens app iMarka

Oversiktskart

Siste 20 bilder

Beskrivelse

Området er mer enn noen andre det vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Marka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Området er et eldorado for skigåing med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Damtjern og Ringkollen.

Løypepreparering

Ansvarlig:

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Krokskogen i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Krokskogen steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Krokskogen stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte stemplingssteder til Distansemerket i Krokskogen stemplingssteder til Distansemerket i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Krokskogen sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Krokskogen alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).
Siste føremelding for Krokskogen siste føremelding for Krokskogen og vist på topografisk kart (Geodata)
Printvennlig versjon Tips en du kjenner om dette området ©
Send et tips fra Skiforeningens nettsted