Borgersetra - Vambu

Løypenr:

1602

Lengde:

2,4 km

Standard preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

06.04.2024

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Løype som går i et nydelig myrområde, mesteparten over 600 moh. Løypa er en del av traseen til Treningsrunden (løype 1601).

Fra løypekrysset ved Borgersetra går løypa østover til løypekrysset ved Rughaug, der løypa krysser scooterløypa mellom Ringkollen og Damtjern (løype 229). Vår løype går videre til løypeknutepunktet ved Vambutjerna, hvor det vinteren 2012/2013 ble satt opp en mobil rastebu, Vambua.

Her går det løype til venstre mot Uglaveien ved Øyangen (løype 99) og til høyre i retning Viksetra (løype 93). Videre østover går løype 1593 til Øyangsrøysa og Fagervann.
Parti fra Vambutjerna på Ringkollen

Foto: Steinar Kjærnsrød / Skiforeningen, 02.05.1999

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Borgersetra - Langtjern 1,7 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Borgersetra - Vassendvika 3,6 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Ringkollen - Borgersetra - Vambu 6,2 km 26.03.2023 Klassisk og fristil
Treningsrunden 7 km 06.04.2024 Klassisk og fristil
Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 1,3 km 29.04.2023 Klassisk og fristil

Borgersetra - Langtjern

Lengde

1,7 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Borgersetra - Vassendvika

Lengde

3,6 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Ringkollen - Borgersetra - Vambu

Lengde

6,2 km

Sist preparert

26.03.2023

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Treningsrunden

Lengde

7 km

Sist preparert

06.04.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Vambu - kryss Uglaveien/Vambu

Lengde

1,3 km

Sist preparert

29.04.2023

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Borgersetra 642 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Vambutjerna 582 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Borgersetra

Moh

642 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Vambutjerna

Moh

582 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere