Auretjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

372
Auretjern ligger 1.5 km syd for Sørsetra på Krokskogen. Bjørum sag ble grunnlagt 1855. Dårlig vannføring i Isielva gjorde at Bjørum sag bare var i drift ca 20 uker i året. For å sikre driften ble det bygget en rekke demninger. I dag finner vi en idyllisk steindam, ca 150 m lang, ved Auretjern. Over de to lukene ble det bygget et hus. På lukebommen finner vi et årstallet 1878. Det var upopulært å demme opp det flate myrområdet rundt Auretjern. Mye beitemark gikk tapt.
Kulturavdelingen i Hole kommune sørget for å male lukehuset i 1999.
Auretjern

Foto: Odd Tore Saugerud , 08.03.2010

Samarbeidspartnere