Attogframtjern

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

501
Tjernet Attogfram ligger i Krokskogens dyp, 3-4 km sørøst for Kleivstua. Det har fått navn fra Attogframsetra, som lå nord for tjernet. Det var Borgen gård som hadde seter her, og den var i bruk til rundt 1870. En mye brukt forklaring på navnet er at veien bare førte dit og ikke lenger. Bare litt av tuftene er synlige nå, i den tette granskogen.

Skiløypa går over tjernet, og det er umerket, men tydelig sti inn til restene av setra.

Attogframsetra var kjentmannspost i perioden 2002-2004.
Syd i Attogframtjern

Foto: Erik Unneberg, 27.01.2006

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Stormyrtjern 494 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Øskjevallsbrenna 538 Topp, ås Krokskogen - Hole
Oterbu 488 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Torgetjern 504 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Stormyrtjern

Moh

494 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Øskjevallsbrenna

Moh

538 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Oterbu

Moh

488 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Torgetjern

Moh

504 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere