Bjørum sag - Kjaglidalen

Rutenr:

323

Lengde:

3,3 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Dette er en sykkelrute som tar deg gjennom naturreservatet i Kjaglidalen langs Isielva. Her vokser det mange ulike plantearter, blant dem den sjeldne gulveisen. Den alene bør være grunn god nok til å besøke dalen i blomstringstiden fra slutten av mai til begynnelsen av juni. Men er du botanisk interessert, eller bare ønsker å se en rik flora, kan du komme hit hele sommeren. Ruten er ganske lettsyklet og barnevennlig.

Start ved E16 ved Bjørum sag, som man kan se restene etter ved elven. Straks etter dette passerer du en bom, og hvis du går rett ned til elven herfra (20 meter) kommer du til et av gulveisens blomstringssteder i oreskogen nede ved vannet.

Fortsett på skogsbilveien, der gulveisen ofte blomstrer i veikanten, spesielt på vestsiden av veien. Ca. 2 km fra start kommer du til en bro, og du kan der velge om du vil fortsette på vest- eller østsiden av veien. Velger du østsideveien, har du noe tettere vegetasjon ved veien, og på forsommeren kjenner du da den karakteristiske lukten av ramsløk. Fortsett frem til Kjaglienga. Tar du derimot veien på vestsiden, som er litt mer åpen, passerer du Søndre Kjaglia før du når ned til elven der du nå ser Kjaglienga på den andre siden.

Hvis det ikke er stor vannføring i elven, er det er fullt mulig å komme seg over elven ved Kjaglienga, for det går blåmerket sti over. Man kan derfor få med seg både vest- og østsiden av elven på samme tur.
Blomstrende tun på Kjaglienga
Foto: Erik Unneberg, 31.05.2008

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Skui - Bjørum sag 2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Vestmarka
Bjørum sag - Skoglund 2,9 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Skui - Bjørum sag

Lengde 2 km Område Vestmarka Type Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Gå til turen

Bjørum sag - Skoglund

Lengde 2,9 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Bjørum sag 95 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Kjaglidalen 140 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Bjørum sag

Moh

95 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kjaglidalen

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere