Jørgenhytta

Bestyrere/hytteverter:

Ubetjent, DNT Oslo og Omegn er driftsansvarlig

E-post:

info.oslo@dnt.no

Telefon:

22 82 28 00

Servering:

Nei

Overnatting:

Ja
Egen hjemmeside
Snart innvielse
Foto: Erik Unneberg, 28.10.2010

Om Jørgenhytta

Jørgenhytta er en ubetjent DNT-hytte som ligger ca. 300 meter vest for Sørsetra på Krokskogen. Hytta ligger i et område med et stort nett av stier og løyper. Den har fått navnet sitt etter avdøde Jørgen Bjelke, som var en sentral person i arbeidet med å etablere DNT-hytter i Oslomarka på 1990-tallet. Hytta ble innviet av DNT Oslo og Omegn 31. oktober 2010.
Fra Sollihøgda/Høymyr (buss, P) eller Kleivstua (P), både sommer og vinter. Også mulig adkomst sommerstid fra Homledal.

Flere preparerte skiløyper går fra Sollihøgda/Høymyr til Sørsetra. Derfra er det 300 meter rett vestover i lett terreng (ikke preparert løype). Fra Kleivstua er det også preparert skiløype til Sørsetra (ca. 3,5 km). Det er også mulig å ta skiløypen Kleivstua - Finneflakseter - Sørsetra. Jørgenhytta ligger ca. 150 meter syd for det siste tjernet før man kommer til Sørsetra.

Den eneste måten å komme seg frem til Jørgenhytta til fots om vinteren, er å starte fra Kleivstua. Følg Kongeveien sydover et lite stykke og ta Sørsetraveien (brøytet) til Sørsetra. Derfra til fots/på truger vestover til Jørgenhytta.

Sommerstid er det grei adkomst til fots eller på sykkel fra Sollihøgda/Høymyr frem til Sørsetra. Trillesti den siste kilometeren. Stien videre til Jørgenhytta starter på vestsiden av serveringsstedet. Fra Kleivstua er adkomsten via Kongenveien og Sørsetraveien frem til Sørsetra, både for gående og syklende.

En mindre brukt adkomstvei sommerstid er fra Homledal (begrenset parkering) ved E16 nordvest for Sollihøgda. Ta skogsbilveien som går nesten helt opp til Finneflakseter. Derfra en drøy kilometer på umerket sti østover. Hvis man benytter sykkel fra Homledal, er det best å ta trille sykkelen på sti noen hundre meter nordover der skogsbilveien slutter. Ta deretter inn på sti/kjerrevei til høyre (østover) og følg denne til Sørsetraveien. Derfra er det 1,5 km sydover på Sørsetraveien frem til Sørsetra.

Samarbeidspartnere