Drømmen

Bestyrere/hytteverter:

Ubetjent, DNT Oslo og Omegn er driftsansvarlig

E-post:

info.oslo@dnt.no

Telefon:

22 82 28 00

Servering:

Nei

Overnatting:

Nei
Egen hjemmeside
Drømmen på Krokskogen

Foto: Nina Didriksen, 11.12.2013

Om Drømmen

Liten DNT-hytte på Myrseter. Tolv kvadratmeter, to sengeplasser. Det er mulig å ha med seg hund på hytta.

Leies ut etter avtale med DNT Oslo og Omegn.

Enkleste adkomst er fra By i Lommedalen (9 km), enten på blåmerket sti eller på stengt bomvei (fin sykkelvei) om sommeren. Det går skiløype (preparert) på veien om vinteren.

Enkleste adkomst til hytta er fra By i Lommedalen (9 km). Fra Oslo kjører du til Bærums Verk og Lommedalen og parkerer ved Guriby, By eller Tobonn.

Buss: By/Bykrysset i Lommedalen (9 km)

Sykkel: Med sykkel kommer du greit fra By til Myrseter.

Bil: Parkering ved By i Lommedalen (9 km) eller ved Kleivstua (10 km)

Samarbeidspartnere