Abrahamsrud

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

306
Plassen Abrahamsrud lå på en liten kolle øst for Soterud, ganske tett inntil steinura under stupet fra Lauvhaugene. Et sted der knapt nokon kunne bu, men den gang var det bare ca. 250 meter fra plassen Soterud, som senere ble til Soterudsetrene.

Historien bak Abrahamsrud er nokså uklar, men bl.a. Reidar Holtvedt, som har samlet historier fra gamle folk og fakta om Krokskogen, mener at denne plassen litt opp i åsen var en finneplass. Navnet Finnefjerdingen i Åsa, nå Vegårdsfjerdingen, viser at mange skogfinner i sin tid slo seg ned der, og senere migrerte innover på Krokskogen.

På Abrahamsrud lå et av Markas meget få steinfjøs. Rester av det finnes fortsatt, men det ble ombygget til en primitiv hytte av tre gutter fra Lommedalen på 1970-tallet. Den forfalt etter hvert og ble oppslukt av stor granskog. Nå har det vært flatehugst i området, og ruinen er igjen godt synlig.

Nord for fjøset ligger det steiner som kanskje er rester etter enda et hus.
Steinfjøset på plassen Abrahamsrud øst for Soterud 2017
Foto: Odd Tore Saugerud , 20.08.2017

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Soterud 280 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole

Soterud

Moh

280 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere