Mo gård - Steinssletta

Rutenr:

1031

Lengde:

3,4 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei

Denne sykkelruta starter i krysset sør for Mo gård. Herfra følger du Jørgens Moes vei mot sør. Landskapet rundt deg er åpent og mer eller mindre helt flatt.

Ved Sørum dreier veien mer vestlig, og her fortsetter rute 1028 til Helgelandsmoen. Vår rute tar av til venstre her, ned en mindre grusvei som heter Fegata. Vel en kilometer senere, er du inne på asfalt igjen, og tar til venstre i Selteveien.

Hele denne ruta går over Steinssletta, et særdeles fruktbart område her i Holebygda. Sletta regnes som et av Norges kanskje aller beste jordbruksområder. Bl.a. er det store salatåkre og kornåkre her.

Det du kanskje ikke tenker på mens du nyter utsikten over dette flotte kulturlandskapet, er at det går et stort nett av skiløyper her vinterstid. Løypene preparerers av IL Holeværingen Løypelag.

I enden av Selteveien slutter vår rute. Fortsetter du mot høyre, på gang- og sykkelvei langs E16, kan du sykle til Vik i rute 1035. I motsatt retning går rute 1017 nordover til Botilrud, og rute 1036 til Kalkverket.

På beite ved Steinssletta

Foto: Morten Synstelien, 15.08.2019

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Steinssletta - Botilrud 3,5 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Vik - Steinssletta 2,6 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård 2,6 km Krokskogen - Hole Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Helgelandsmoen - Mo gård 3,1 km Krokskogen - Hole Skogsbilvei/turvei

Steinssletta - Botilrud

Lengde

3,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vik - Steinssletta

Lengde

2,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård

Lengde

2,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Helgelandsmoen - Mo gård

Lengde

3,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Mo gård 100 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Steinssletta 66 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Mo gård

Moh

100 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Steinssletta

Moh

66 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere