Damtjern - Løvlia

Rutenr:

146

Lengde:

4,9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Fra parkeringsplassen ved Damtjern sykler du 300 meter vestover til krysset ved Stubdal. Du kan også starte turen fra parkeringsplassen ved dette krysset. Ta så skogsbilveien sydover (forbi bommen).

Veien stiger bratt opp til å begynne med, passerer rett vest for Stubdalssetra, og fortsetter langs myrer og små tjern frem til Løvlia. Du passerer bl.a. Stubdalstjern og Ringsmyrene.

Fra Løvlia går rute 270 ned til Fjellseterbommen, der det er forbindelse videre til bl.a. Kleivstua og Lommedalen.

Vær oppmerksom på at det er en del biltrafikk på veien fra Damtjern, både av gjester til og fra Løvlia, men særlig av folk som har hytte her inne.
Porten inn til Marka
Foto: Haavard Martinsen, 02.08.2000

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Damtjern - Fjellseterbommen 6,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern 5,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Åsa - Damtjern 4,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Fjellseterbommen - Løvlia 1,5 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole

Damtjern - Fjellseterbommen

Lengde 6,4 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Jaklefoss - Purvollen - Damtjern

Lengde 5,1 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Åsa - Damtjern

Lengde 4,5 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Fjellseterbommen - Løvlia

Lengde 1,5 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Damtjern 452 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Løvlia 563 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole
Ringsmyrene 560 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Stubdalssetra 470 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Stubdalstjern 553 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Damtjern

Moh

452 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Løvlia

Moh

563 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Ringsmyrene

Moh

560 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdalssetra

Moh

470 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdalstjern

Moh

553 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Fra Sandvika til Krokskogen 35,3 km Sykkeltur Sandvika - Løvlia
Heggelirunden 11,3 km Skitur Løvlia - Løvlia
Ringsmyrrunden 4,9 km Skitur Løvlia - Løvlia
Til Løvlia med utsikt 22,9 km Skitur Fossum - Løvlia

Fra Sandvika til Krokskogen

Lengde

35,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sandvika

Til

Løvlia

Gå til turen

Heggelirunden

Lengde

11,3 km

Turtype

Skitur

Fra

Løvlia

Til

Løvlia

Gå til turen

Ringsmyrrunden

Lengde

4,9 km

Turtype

Skitur

Fra

Løvlia

Til

Løvlia

Gå til turen

Til Løvlia med utsikt

Lengde

22,9 km

Turtype

Skitur

Fra

Fossum

Til

Løvlia

Gå til turen

Samarbeidspartnere