Damtjern - Løvlia

Rutenr:

146

Lengde:

4,9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Skogsbilvei/turvei
Fra parkeringsplassen ved Damtjern sykler du 300 meter vestover til krysset ved Stubdal. Du kan også starte turen fra parkeringsplassen ved dette krysset. Ta så skogsbilveien sydover (forbi bommen).

Veien stiger bratt opp til å begynne med, passerer rett vest for Stubdalssetra, og fortsetter langs myrer og små tjern frem til Løvlia. Du passerer bl.a. Stubdalstjern og Ringsmyrene.

Fra Løvlia går rute 270 ned til Fjellseterbommen, der det er forbindelse videre til bl.a. Kleivstua og Lommedalen.

Vær oppmerksom på at det er en del biltrafikk på veien fra Damtjern, både av gjester til og fra Løvlia, men særlig av folk som har hytte her inne.
Porten

Foto: Haavard Martinsen, 02.08.2000

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Damtjern 452 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Løvlia 563 Skiforeningsstue Krokskogen - Hole
Ringsmyrene 560 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Stubdalssetra 470 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Stubdalstjern 553 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Damtjern

Moh

452 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Løvlia

Moh

563 m

Type

Skiforeningsstue

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Ringsmyrene

Moh

560 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdalssetra

Moh

470 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Stubdalstjern

Moh

553 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere