I tømmerfløternes spor

Kjerraten

Foto: Odd Tore Saugerud, 04.06.1960

Turinformasjon

Lengde:

28,1 km

Område:

Krokskogen - Hole

Gradering:

Medium

Beskrivelse

I dag er det ingen tømmerfløtere å se i disse traktene. Men en gang var dette den viktigste transportveien for tømmer som skulle til hovedstaden. Dagens tur følger vannveien mot Sørkedalen.

Tømmer fra flere vassdrag ble samlet i Tyrifjorden og ble så fløtet videre inn til Åsa, innerst i Steinsfjorden. Men hvordan skulle man få tømmeret herfra og til Lysaker? Jo, et sinnrikt transportsystem ble løsningen.

Enkelt sagt: tømmeret ble trukket opp lia fra Åsa til Damtjern, fløtet over Damtjern og trukket videre fram til Storflåtan. Herfra ble det fløtet ned Langlivassdraget, via Langlielva, Bogstadvannet og Lysakerelva.

Kjerraten i Åsa - et noe kryptisk navn kanskje, men transportsystemet kaltes altså "kjerrat". Dette var et system av vanndrevne hjul som ved hjelp av kjettinger trakk tømmeret opp lia fra Åsa i trerenner. Siste etappe fram til Storflåtan ble tømmeret trukket av hester. Mannen bak alt dette var Peder Anker, som hadde eget sagbruk ved Lysaker. Anlegget var i drift mellom 1809 og 1850.

I løpet av dagens sykkeltur kan du se flere spor av denne virksomheten, bl.a. rester av tømmerrenner i området mellom Hauken og Svarten. Vi anbefaler å vinge bortom Vassendvika, der du kan se den såkalte "Tolver'n" - hjulhus nummer 12 - det siste ledd i "kjeden". Her finner du også skilt med informasjon. For å komme dit, tar du en avstikker på ca. 700 meter hver vei, til høyre når du kommer ned til Sæterroa.

Turen går altså fra Ringkollen, forbi Jaklefoss, over Høgåsen, ned til Sæterroa ved Storflåtan, og herfra videre langs vannveien. Du passerer Vesleflåtan, Hauken og Svarten - før du kommer ned til Kringla. Idylliske og fine steder for rast og hvile finner du hele veien.

Du fortsetter videre sørover langs Langlivannet, og like før Sørkedalen skole forlater du så vannveien. Du har bak deg en lærerik og interessant tur gjennom en spennende del av lokalhistorien.

God tur!

Samarbeidspartnere