Megatur fra vest til øst

Fri som fuglen

Foto: Erik Unneberg, 08.10.2006

Turinformasjon

Lengde:

181,4 km

Område:

Kjekstadmarka

Beskrivelse

Fra helt i vest til helt i øst - gjennom seks områder i Marka: Kjekstadmarka, Vestmarka, Krokskogen, Nordmarka nord, Nordmarka syd og Romeriksåsene. Dette er en skikkelig megatur på to hjul!

De 33 enkeltetappene som turen består av, ser du nedenfor og på kartet. Der er detaljene. Men la oss bare gi noen stikkord for denne sykkelturen: start på Spikkestad, sør i Kjekstadmarka - "innkomst" i Tæruddalen, sørøst i Romeriksåsene og så ned til Lillestrøm. Mellom disse ytterpunktene skal du helt opp til Tverrsjøstallen, som er nordligste punkt. Og du skal hele veien ned til Movatn før du noe senere krysser over til Romeriksåsene ved Hakadal.

Du skal innom Liertoppen, Solli gård, Store Sanddungen (ja faktisk begge vannene med dette navnet), Sørsetra, Damtjern, Ringkollen, Gjerdingen, Store Daltjuven, Kikutstua, Åskastet, Gjerdrumsgjermenningen og en rekke andre kjente og mindre kjente steder i Marka.

Det er en tur som gir det aller meste av det Marka kan by på av naturopplevelser og utfordringer. Her er det flate fine skogsbilveier og smale trillestier, det er tøffe oppoverbakker og nydelige unnabakker, det er tett skog og panoramautsikt, det er idylliske vann og nakne berg.

Hvordan innretter man seg rent praktisk, når ytterpunktene er så langt fra hverandre? Dersom Oslo er utgangspunktet, så kan man ta toget til Spikkestad og toget tilbake fra Lillestrøm. Så enkelt er det.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Spikkestad - Heggsjø Spikkestad Heggsjø 6,3 km
Gjellebekk - Heggsjø Heggsjø Gjellebekk 3,2 km
Gjellebekk - Kraft Gjellebekk Kraft 3,4 km
Kraft - Solli gård Kraft Solli gård 5 km
Solli gård - Store Sandungen Solli gård Store Sandungen 6,6 km
Furuholmen - Store Sandungen Store Sandungen Furuholmen 3,4 km
Furuholmen - Grønland Furuholmen Grønland 4,9 km
Svartvann - Grønland Grønland Svartvann 2,3 km
Skoglund - Svartvann Svartvann Skoglund 4 km
Skoglund - Sollihøgda Skoglund Sollihøgda 3,2 km
Sollihøgda - Sørsetra Sollihøgda Sørsetra 6,8 km
Sørsetra - Kleivstua Sørsetra Kleivstua 3,5 km
Kleivstua - Fjellstadhytta Kleivstua Fjellstadhytta 5,4 km
Fjellstadhytta - Fjellsetra Fjellstadhytta Fjellsetra 1,3 km
Fjellsetra - Fjellseterbommen Fjellsetra Fjellseterbommen 2,4 km
Damtjern - Fjellseterbommen Fjellseterbommen Damtjern 6,4 km
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern Damtjern Jaklefoss 5,1 km
Ringkollen - Jaklefoss Jaklefoss Ringkollen 3,4 km
Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen Ringkollen Tverrsjøstallen 13,5 km
Tverrsjøstallen - Kalvedalen Tverrsjøstallen Kalvedalen 2 km
Kalvedalen - Gjerdingdammen Kalvedalen Gjerdingsdammen 6,7 km
Gjerdingsdammen - Sandungskalven Gjerdingsdammen Sandungskalven 7,2 km
Sandungskalven - Hakkloa gård Sandungskalven Hakkloa gård 4,1 km
Hakkloa gård - Kikutstua Hakkloa gård Kikutstua 4,4 km
Bjørnholt - Kikutstua Kikutstua Bjørnholt 5,9 km
Movatn - Bjørnholt Bjørnholt Movatn 12,3 km
Movatn - Ørfiske Movatn Ørfiske 2,9 km
Ørfiske - Hakadal Ørfiske Hakadal 8,2 km
Hakadal - Åskastet Hakadal Åskastet 4,3 km
Åskastet - Gjermåa Åskastet Gjermåa 4,3 km
Østbydalen - Gjermåa Gjermåa Østbydalen 1,3 km
Ringdalsveien P - Østbydalen Østbydalen Ringdalsveien P 9 km
Ringdalshytta - Ringdalsveien P Ringdalsveien P Ringdalshytta 4,5 km
Ringnes - Ringdalshytta Ringdalshytta Ringnes 4,3 km
Skedsmokorset - Ringnes Ringnes Skedsmokorset 3 km
Lillestrøm - Skedsmokorset Skedsmokorset Lillestrøm 6,5 km

Spikkestad - Heggsjø

Fra

Spikkestad

Til

Heggsjø

Lengde

6,3 km

Gå til rute

Gjellebekk - Heggsjø

Fra

Heggsjø

Til

Gjellebekk

Lengde

3,2 km

Gå til rute

Gjellebekk - Kraft

Fra

Gjellebekk

Til

Kraft

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Kraft - Solli gård

Fra

Kraft

Til

Solli gård

Lengde

5 km

Gå til rute

Solli gård - Store Sandungen

Fra

Solli gård

Til

Store Sandungen

Lengde

6,6 km

Gå til rute

Furuholmen - Store Sandungen

Fra

Store Sandungen

Til

Furuholmen

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Furuholmen - Grønland

Fra

Furuholmen

Til

Grønland

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Svartvann - Grønland

Fra

Grønland

Til

Svartvann

Lengde

2,3 km

Gå til rute

Skoglund - Svartvann

Fra

Svartvann

Til

Skoglund

Lengde

4 km

Gå til rute

Skoglund - Sollihøgda

Fra

Skoglund

Til

Sollihøgda

Lengde

3,2 km

Gå til rute

Sollihøgda - Sørsetra

Fra

Sollihøgda

Til

Sørsetra

Lengde

6,8 km

Gå til rute

Sørsetra - Kleivstua

Fra

Sørsetra

Til

Kleivstua

Lengde

3,5 km

Gå til rute

Kleivstua - Fjellstadhytta

Fra

Kleivstua

Til

Fjellstadhytta

Lengde

5,4 km

Gå til rute

Fjellstadhytta - Fjellsetra

Fra

Fjellstadhytta

Til

Fjellsetra

Lengde

1,3 km

Gå til rute

Fjellsetra - Fjellseterbommen

Fra

Fjellsetra

Til

Fjellseterbommen

Lengde

2,4 km

Gå til rute

Damtjern - Fjellseterbommen

Fra

Fjellseterbommen

Til

Damtjern

Lengde

6,4 km

Gå til rute

Jaklefoss - Purvollen - Damtjern

Fra

Damtjern

Til

Jaklefoss

Lengde

5,1 km

Gå til rute

Ringkollen - Jaklefoss

Fra

Jaklefoss

Til

Ringkollen

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen

Fra

Ringkollen

Til

Tverrsjøstallen

Lengde

13,5 km

Gå til rute

Tverrsjøstallen - Kalvedalen

Fra

Tverrsjøstallen

Til

Kalvedalen

Lengde

2 km

Gå til rute

Kalvedalen - Gjerdingdammen

Fra

Kalvedalen

Til

Gjerdingsdammen

Lengde

6,7 km

Gå til rute

Gjerdingsdammen - Sandungskalven

Fra

Gjerdingsdammen

Til

Sandungskalven

Lengde

7,2 km

Gå til rute

Sandungskalven - Hakkloa gård

Fra

Sandungskalven

Til

Hakkloa gård

Lengde

4,1 km

Gå til rute

Hakkloa gård - Kikutstua

Fra

Hakkloa gård

Til

Kikutstua

Lengde

4,4 km

Gå til rute

Bjørnholt - Kikutstua

Fra

Kikutstua

Til

Bjørnholt

Lengde

5,9 km

Gå til rute

Movatn - Bjørnholt

Fra

Bjørnholt

Til

Movatn

Lengde

12,3 km

Gå til rute

Movatn - Ørfiske

Fra

Movatn

Til

Ørfiske

Lengde

2,9 km

Gå til rute

Ørfiske - Hakadal

Fra

Ørfiske

Til

Hakadal

Lengde

8,2 km

Gå til rute

Hakadal - Åskastet

Fra

Hakadal

Til

Åskastet

Lengde

4,3 km

Gå til rute

Åskastet - Gjermåa

Fra

Åskastet

Til

Gjermåa

Lengde

4,3 km

Gå til rute

Østbydalen - Gjermåa

Fra

Gjermåa

Til

Østbydalen

Lengde

1,3 km

Gå til rute

Ringdalsveien P - Østbydalen

Fra

Østbydalen

Til

Ringdalsveien P

Lengde

9 km

Gå til rute

Ringdalshytta - Ringdalsveien P

Fra

Ringdalsveien P

Til

Ringdalshytta

Lengde

4,5 km

Gå til rute

Ringnes - Ringdalshytta

Fra

Ringdalshytta

Til

Ringnes

Lengde

4,3 km

Gå til rute

Skedsmokorset - Ringnes

Fra

Ringnes

Til

Skedsmokorset

Lengde

3 km

Gå til rute

Lillestrøm - Skedsmokorset

Fra

Skedsmokorset

Til

Lillestrøm

Lengde

6,5 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere