Skoglund - Sollihøgda

Rutenr:

234

Lengde:

3,2 km

Område:

Vestmarka

Type:

Offentlig vei
Dette er ingen skogsbilvei - du sykler langs Europaveg 16 hele veien fra Skoglund og opp til Sollihøgda. Men det er gang- og sykkelvei det første stykket. Det er temmelig jevn stigning hele veien - fra 230 moh. til ca 330 meters høyde.

Denne sykkelruta knytter sammen nettet av sykkelveier i Vestmarka og Krokskogen. Fra Sollihøgda kan du nemlig fortsette på skogsbilvei mot Sørsetra og Kleivstua (rute 148/rute 199). Herfra sprer veinettet seg i flere retninger. Du kan også sykle videre nordover fra Sollihøgda til Homledalrute 547.
Skoglund

Foto: Erik Unneberg, 05.08.2005

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Skoglund 225 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Skoglund

Moh

225 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere