Skoglund - Sollihøgda

Rutenr:

234

Lengde:

3,2 km

Område:

Vestmarka

Type:

Dette er ingen skogsbilvei - du sykler langs Europaveg 16 hele veien fra Skoglund og opp til Sollihøgda. Men det er gang- og sykkelvei det første stykket. Det er temmelig jevn stigning hele veien - fra 230 moh. til ca 330 meters høyde.

Denne sykkelruta knytter sammen nettet av sykkelveier i Vestmarka og Krokskogen. Fra Sollihøgda kan du nemlig fortsette på skogsbilvei mot Sørsetra og Kleivstua (rute 148/rute 199). Herfra sprer veinettet seg i flere retninger. Du kan også sykle videre nordover fra Sollihøgda til Homledalrute 547.
Skoglund - Et fint utgangspunkt for tur i Vestmarka

Foto: Erik Unneberg, 05.08.2005

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Sollihøgda - Homledal 4,1 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Skoglund - Lindeberget 4,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Vestmarka
Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra 9,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Skoglund - Svartvann 4 km Skogsbilvei/turvei Vestmarka
Sollihøgda - Sørsetra 6,8 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole

Sollihøgda - Homledal

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Skoglund - Lindeberget

Lengde

4,1 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra

Lengde

9,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Skoglund - Svartvann

Lengde

4 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Sollihøgda - Sørsetra

Lengde

6,8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Skoglund 225 Innfallsport (parkering) Vestmarka
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Skoglund

Moh

225 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
I gammelt seterlandskap 22,9 km Sykkeltur Sollihøgda - Sollihøgda
Langt inn på Krokskogen 41,1 km Skitur By i Lommedalen - Sollihøgda
Nordover fra Liertoppen 30,6 km Sykkeltur Gjellebekk - Skoglund
På Gamle Ringeriksvei 24,2 km Sykkeltur Guriby - Sollihøgda
Rundt Svartvann fra Skoglund 6,8 km Skitur Skoglund - Skoglund

I gammelt seterlandskap

Lengde

22,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Sollihøgda

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Langt inn på Krokskogen

Lengde

41,1 km

Turtype

Skitur

Fra

By i Lommedalen

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Nordover fra Liertoppen

Lengde

30,6 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Gjellebekk

Til

Skoglund

Gå til turen

På Gamle Ringeriksvei

Lengde

24,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Guriby

Til

Sollihøgda

Gå til turen

Rundt Svartvann fra Skoglund

Lengde

6,8 km

Turtype

Skitur

Fra

Skoglund

Til

Skoglund

Gå til turen

Samarbeidspartnere