Lillestrøm - Skedsmokorset

Rutenr:

590

Lengde:

6,5 km

Område:

Romeriksåsene - Nannestad

Type:

Rute som i sin helhet går på asfalt. En stor del av den går på gang- og sykkelveier, der den bringer deg gjennom kulturlandskap og boligområder.

Fra Lillestrøm stasjon sykler du opp Adolph Tidemanns gate og fortsetter så på Storgata. Hold deg i sykkelfeltet. Snart er du ute av byen, og du får Kjeller flyplass til venstre.

Du krysser nå Rv 22 (Fetveien) ved å benytte undergangen. På den andre siden av veien går det gang- og sykkelvei opp bakken, og den tar du. Snart sykler du gjennom undergangen under Kirkeveien, alt mens landskapet endres fra bebyggelse til jorder. Du har Kirkeveien parallelt med der du sykler - helt frem til Skedsmo kirke.

Ved kirken tar du til venstre (Vestvollveien), og ved selve kirkebygget svinger du til høyre inn på Gjoleidveien. Fortsett denne frem til ny undergang, hvor du igjen kan komme deg på motsatt side av Kirkeveien. Ta så til venstre med en gang og sykle så rett frem og over E6.

Fortsatt er det asfaltert gang- og sykkelvei du befinner deg på, og nå heter veien Presthagaveien. Du krysser E6 på bro, rett etter at rute 843 til Leirsund går til høyre. Deretter passerer du Skedsmo senter, og sykler frem til møtet med Trondheimsveien på Skedsmokorset. Her ender ruta, men fortsett gjerne sykkelturen på en av rutene 264 til Ringnes, 844 til Frogner eller nordover på 852 til Ask.
Ved Lillestrøm stasjon

Foto: Erik Unneberg, 21.07.2011

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Lillestrøm - Sandbekkstua 3,7 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad
Lillestrøm - Marikollen 4,4 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad
Lillestrøm - Kjeller - Hvam 4,3 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad
Skedsmokorset - Ringnes 3 km Offentlig vei Romeriksåsene - Nannestad
Lillestrøm - Sagdalen 2 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Romeriksåsene - Nannestad

Lillestrøm - Sandbekkstua

Lengde

3,7 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Lillestrøm - Marikollen

Lengde

4,4 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Lillestrøm - Kjeller - Hvam

Lengde

4,3 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Skedsmokorset - Ringnes

Lengde

3 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Lillestrøm - Sagdalen

Lengde

2 km

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Lillestrøm 109 Innfallsport Romeriksåsene - Nannestad
Skedsmokorset 200 Innfallsport (parkering) Romeriksåsene - Nannestad

Lillestrøm

Moh

109 m

Type

Innfallsport

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Skedsmokorset

Moh

200 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Romeriksåsene - Nannestad

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
I by og land fra Lillestrøm 46,9 km Sykkeltur Lillestrøm - Lillestrøm
Langs Nitelva 10 km Sykkeltur Lillestrøm - Lillestrøm
Langs veien og gjennom skogen 24,8 km Sykkeltur Skedsmokorset - Skedsmokorset
Opp og ned Nittedalen 63,2 km Sykkeltur Lillestrøm - Lillestrøm
Rundt hele Østmarka 89,3 km Sykkeltur Lillestrøm - Lillestrøm

I by og land fra Lillestrøm

Lengde

46,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Lillestrøm

Til

Lillestrøm

Gå til turen

Langs Nitelva

Lengde

10 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Lillestrøm

Til

Lillestrøm

Gå til turen

Langs veien og gjennom skogen

Lengde

24,8 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Skedsmokorset

Til

Skedsmokorset

Gå til turen

Opp og ned Nittedalen

Lengde

63,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Lillestrøm

Til

Lillestrøm

Gå til turen

Rundt hele Østmarka

Lengde

89,3 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Lillestrøm

Til

Lillestrøm

Gå til turen

Samarbeidspartnere