Sørkedalen skole - Kringla

Rutenr:

96

Lengde:

9,4 km

Område:

Nordmarka syd

Type:

Skogsbilvei/turvei
Denne sykkelruta følger den vestlige "hovedveien" inn Marka fra Sørkedalen skole. Du sykler først inn Zinoberveien. I bunnen av bakken krysser du Heggelielva og tar til venstre før den store parkeringsplassen ved gården Åmot. Veien som går ned til høyre her, fører bl.a. til Finnerud (rute 168).

Etter at de første bakkene er tilbakelagt, passerer du bommen ved Pipenhus og er straks framme i et kryss (1,4 kilometer fra start). Her svinger Heggeliveien (rute 180) til venstre mot Lysedammene og Søndre Heggelivann.

Vår rute forsetter på Langliveien - i jevn stigning videre opp forbi den tradisjonsrike plassen Kjelsås (her henger skallen av den siste bjørnen som ble skutt i Marka i Oppkuvområdet på slutten av 1800-tallet).

Etter Kjelsås flater veien ut langs Langlivannet, med bra utsyn nord- og nordøstover. Videre fram til det sentrale veikrysset ved Kringla.

Her kan du enten ta til venstre i retning Krokskogen og Storflåtan gård (rute 129) eller Skottakrysset (rute 97) - eller du kan fortsette rett fram, videre innover i Nordmarka (rute 322 til Spålen, rute 140 til Sandungen gård eller rute 152 til Kikut).
Langlivannet

Foto: Harald Christophersen, 17.08.2002

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kringla 331 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Sørkedalen skole 175 Innfallsport (parkering) Nordmarka syd

Kringla

Moh

331 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørkedalen skole

Moh

175 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Nordmarka syd

Gå til sted

Samarbeidspartnere