Storflåtan gård

Type:

Markaplass

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

462
Plassen ble fra gammelt av kalt Dybendahl, og ble ryddet av finner midt på 1600-tallet. Ble en del av Nordmarksgodset i 1760 gjennom det såkalte "Stubdalsforliket". Fra 1914 flyttet Kristian og Marie Pedersen til Flåtan, og bodde der til sønnen Anders overtok i 1950. Sammen med sin kone Astrid, bodde Anders der i over 50 år. Mang en eldre markatraver har nytt godt av gjestfriheten på Flåtan, en gjestfrihet som var viden kjent over hele Marka.

Anders Flåten fikk i en alder av 70 år omsider kjøpt Storflåtan i 1984, og var således en av Markas få selveiere. En av de andre selveierne er Gunvor Greni på Heggelia, forøvrig datter av Gunnar Flåten, bror til Anders. Anders Flåten solgte etter få år plassen videre til en nevø, og Steinar Flåtan eier og bor på Storflåtan i dag.

For mer informasjon om livet på Storflåtan anbefales boka "Nordmarksliv" av Eva Husebye.
Storflåtan gård sett fra sjøsiden
Foto: Erik Unneberg, 16.08.2008

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Ringkollen - Storflåtan gård 10,9 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Storflåtan gård - Kringla 7,3 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård 8 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Damtjern - Storflåtan gård 5,2 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Storflåtan gård - Skottakrysset 3,3 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Ringkollen - Storflåtan gård

Lengde 10,9 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Storflåtan gård - Kringla

Lengde 7,3 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård

Lengde 8 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Damtjern - Storflåtan gård

Lengde 5,2 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Storflåtan gård - Skottakrysset

Lengde 3,3 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Vassendvika 454 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Sæterroa 466 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Storflåtan 454 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Spålsveien 540 Vei Krokskogen - Hole
Storflåtaflaka 639 Topp, ås Krokskogen - Hole

Vassendvika

Moh

454 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sæterroa

Moh

466 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Storflåtan

Moh

454 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Spålsveien

Moh

540 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Storflåtaflaka

Moh

639 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere