Spålen

Type:

Vann, tjern

Område:

Nordmarka nord

Moh:

478
Spålen er et langt og smalt vann midt i hjertet av Spålen-Katnosa naturreservat. Her inne i hjertet av nordre Nordmarka finner du mye gammelskog, kulturhistorie og krigsminner og det ligger et snev av svunne tider med seterdrift og tømmerhogst over dette flotte landskapet. Området har i løpet av de siste ti årene blitt noe mer tilgjengelig på sommerstid, pga. den såkalte Spålsveien som går helt inn til nordenden av Spålen. Dette har ført til noe mere trafikk i området, men her er fortsatt plass til alle interesserte.

De beste teltplassene er i nordenden og sydøstenden av vannet (i området rundt demningen).
Det er bra bestand av ørret, sik og abbor i Spålen, og ved gunstig vannføring er det fortsatt morsomt fiske i Spålselva, som snor seg ned mot Katnosa via flere store og små løker.

Vinterstid utgjør Spålen en viktig forbindelseslinje mellom områdene rundt Ringkollen og Tverrsjøen og løypesystemet videre sydover i det sentrale Nordmarka. Fra løypekrysset i nordenden av vannet går det faktisk løyper i alle kompassretninger.

Er du ved Spålen vinterstid, så unn deg en avstikker i den flotte naturløypa mellom Spålsbu, Finnstad og Tverrsjøen, løype 471.
Spålen
Foto: Berit Saghaug Mørck , 01.09.2012

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Kringla - Spålen 7,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Kringla - Spålen

Lengde 7,4 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Spålsberget 629 Topp, ås Nordmarka nord
Spålsbu 479 Krigsminne Nordmarka nord
Spålselva 469 Elv, bekk, foss Nordmarka nord
Spålsetra 520 Nedlagt plass, seter, koie Nordmarka nord
Spålsveien 540 Vei Krokskogen - Hole

Spålsberget

Moh

629 m

Type

Topp, ås

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Spålsbu

Moh

479 m

Type

Krigsminne

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Spålselva

Moh

469 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Spålsetra

Moh

520 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Nordmarka nord

Gå til sted

Spålsveien

Moh

540 m

Type

Vei

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere