Heggeliveien

Type:

Vei

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

225
Heggeliveien, eller Pipenhusveien som den tidligere kaltes, er definert i Markadatabasen pga. sin betydning for syklister og skiløpere - de årene veien ikke brøytes for biltrafikk om vinteren.

Veien starter ved Pipenhus, ca. 150 meter nord for veibommen i veien fra Elveli i Sørkedalen mot Langlia. (Langliveien). Adkomst til Pipenhus; Start ved Elveli i Sørkedalen. Ca. 1 km. stigning til bom.

Veien stiger opp åsen forbi Lysedammene, forbi Hornet og videre i sterke stigninger opp til toppen av de såkalte Gopletjernsbakkene.
Det snør det snør tiddelibom

Foto: Tom Stensaker, 29.11.2008

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Sørkedalen 165 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Pipenhus 205 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Lysedammene 300 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Kjagdalen 555 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Gopletjern 478 Vann, tjern Krokskogen - Hole

Sørkedalen

Moh

165 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Pipenhus

Moh

205 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Lysedammene

Moh

300 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Kjagdalen

Moh

555 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gopletjern

Moh

478 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted