Langlivannet

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

314
Langstrakt vann som danner skille mellom Nordmarka og Krokskogen. Reservedrikkevannskilde for Oslo, kraftig oppdemmet. Regulert ned 15 meter, og i perioden 1938-42 ble det bygget en betongdemning syd i vannet. Den er 38 meter høy! Herfra føres vannet i tunnel til Kjelsås i Sørkedalen.

Også i tidligere tider var Langlivannet demmet opp. Et par kilometer nord for den nåværende demningen ble det allerede på 1600-tallet anlagt en såkalt "steinkistedam". Den gikk under navnet "Skriverdammen", oppkalt etter sorenskriveren som stod for byggingen, Morten Lauritzen. Dammen ble erstattet av en stendemning rett etter år 1800. Da den nåværende demningen kom, ble den gamle lagt under vann.

Men høsten 2009 ble Langlivannet tappet ned, og den gamle demningen kom da til syne igjen. Man kunne da se at mye av denne var intakt, selv etter nærmere 70 år under vannet!
Gammelt fortøyningsfeste ved Langlivannet

Foto: Erik Unneberg, 17.10.2009

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kringla 331 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Langlia 320 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Langlidalen 217 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Langlielva 250 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Sørkedalen 165 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Kringla

Moh

331 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langlia

Moh

320 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langlidalen

Moh

217 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langlielva

Moh

250 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sørkedalen

Moh

165 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere