Kringla

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

331
Siste vann i vassdraget som munner ut i Langlivannet (Storflåtan-Vesleflåtan-Svarten-Kringla-Langlivann). Sentralt veikryss ved vannet, der veien nordvestover går opp mot området rundt Storflåtan/Damtjern og med forbindelse ned langs Heggelivannene og tilbake til Sørkedalen. Veien nordover fra veikrysset kopler denne delen av marka sammen med hovedveisystemet i Nordmarka, og går via Langlia og opp bakkene mot Sandungen.

Merk at Langlivannet brukes som drikkevann, og at det er bade/fiskerestriksjoner både i Langlivann og Kringla.
Høstsol over Kringla
Foto: Erik Unneberg, 28.09.2009

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Langlia 320 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Langlidalen 217 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Langlielva 250 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Langlivannet 314 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Smeddalen 500 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Langlia

Moh

320 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langlidalen

Moh

217 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langlielva

Moh

250 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langlivannet

Moh

314 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Smeddalen

Moh

500 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere