Kringla

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

331
Siste vann i vassdraget som munner ut i Langlivannet (Storflåtan-Vesleflåtan-Svarten-Kringla-Langlivann). Sentralt veikryss ved vannet, der veien nordvestover går opp mot området rundt Storflåtan/Damtjern og med forbindelse ned langs Heggelivannene og tilbake til Sørkedalen. Veien nordover fra veikrysset kopler denne delen av marka sammen med hovedveisystemet i Nordmarka, og går via Langlia og opp bakkene mot Sandungen.

Merk at Langlivannet brukes som drikkevann, og at det er bade/fiskerestriksjoner både i Langlivann og Kringla.
Høstsol over Kringla

Foto: Erik Unneberg, 28.09.2009

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Kringla - Langlia 1 km 28.02.2024 Klassisk og fristil
Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 9,1 km 21.02.2024 Scooter
Moliksåsen - Kringla 4,9 km 21.02.2024 Scooter
Svarten N - Kringla 3,6 km 28.02.2024 Klassisk og fristil

Kringla - Langlia

Lengde

1 km

Sist preparert

28.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk

Lengde

9,1 km

Sist preparert

21.02.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Moliksåsen - Kringla

Lengde

4,9 km

Sist preparert

21.02.2024

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Svarten N - Kringla

Lengde

3,6 km

Sist preparert

28.02.2024

Preppetype

Klassisk og fristil

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Langlia 320 Nedlagt plass, seter, koie Krokskogen - Hole
Langlidalen 217 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Langlielva 250 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Langlivannet 314 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Smeddalen 500 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Langlia

Moh

320 m

Type

Nedlagt plass, seter, koie

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langlidalen

Moh

217 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langlielva

Moh

250 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Langlivannet

Moh

314 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Smeddalen

Moh

500 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sykkelruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Storflåtan gård - Kringla 7,3 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Kringla - Spålen 7,4 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Kringla - Skottakrysset 8 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Kringla - Kikutstua 8 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Sørkedalen skole - Kringla 9,4 km Skogsbilvei/turvei Nordmarka syd

Storflåtan gård - Kringla

Lengde

7,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Kringla - Spålen

Lengde

7,4 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Kringla - Skottakrysset

Lengde

8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Kringla - Kikutstua

Lengde

8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Sørkedalen skole - Kringla

Lengde

9,4 km

Område

Nordmarka syd

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen