Langtur rundt Oslomarka

På nordsiden av Nordmarka

Foto: Erik Unneberg, 25.05.2012

Turinformasjon

Lengde:

146,3 km

Område:

Lillomarka og Gjelleråsen

Beskrivelse

Hvis du er en ordentlig spreking, er dette turen for deg. Den er lang, har noen stigninger, men store deler av den går på asfalt eller god grusvei. Du får anledning til å hilse på flere marker, blant annet vil du sykle rundt Krokskogen og Nordmarka. Turen ender ikke på samme sted som den starter, men det er greit å komme seg med kollektivtransport tilbake.

Du starter på Grorud, nærmere bestemt ved Grorud senter ved T-banen. Først sykler du på gang- og sykkelvei langs Rv 4 til Gjelleråsen, og registrerer at du har krysset grensen mellom Oslo og Nittedal. Det bærer nå opp gjennom dalen, helt opp til Hakadal. Her tar du inn til venstre og sykler forbi togstasjonen og videre via Elnes til du igjen er fremme ved riksveien. Du sykler et lite stykke på hovedveien, og kommer der inn i Lunner kommune, og dermed Oppland fylke. Snart er du inne på Hadelandsvegen, som var den tidligere Rv 4. Veien er nå langt mindre trafikkert etter at den nye riksveien kom.

Stryken passeres, og du får en fin reise på østsiden av det vakre Harestuvannet. Her er det flere fine badeplasser, dersom det skulle friste med en dukkert. Ferden går videre nordover, gjennom skog og kulturlandskap, men med asfalt under dekkene. På denne strekningen befinner du deg i grenseland mellom Nordmarka, Romeriksåsene og Hadelandsåsene.

Ved Roa tar du fatt på bakkene opp til Kalvsjøtjernet, og sykler på småveier parallelt med E16, som tidligere lød navnet Rv 35. Også i dette området er det gode bademuligheter, spesielt ved Stortjernet, som du når rett etter at du har syklet inn i Jevnaker kommune. Du er nå helt nord i Nordmarka, og har noen av Markas høyeste åser på venstre hånd. Et par av dem (Lamannshaugen og Helgehaugen) rager mer enn 700 moh.

Etter hver blir det utforkjøringer mot Jevnaker sentrum, nede ved sørenden av Randsfjorden, før det igjen blir stigninger opp til Almedalen. Men derfra er det ganske lettsyklet frem til Klekken og videre sørvestover. Like før møtet med E16 svinger du til venstre i retning Åsa, som ligger ved Steinsfjordens nordende. Et svært vakkert landskap, dette!

Fra Åsa sykler du sørover på Steinsfjordens østside, passerer Sundvollen og fortsetter sørover på Fv 285, som går nær Tyrifjorden. Det vestlige bratthenget til Krokskogen har du på din venstre side, og du forlater ikke fylkesveien før du når Enger sørøst for Holsfjorden. Her sykler du opp til venstre, og er dermed inne i Vestmarka. Oppe ved Asdøltjern passer det bra med en pust i bakken, og kanskje et bad? Deretter setter du kursen nordover igjen, et lite stykke samme vei som du kom, men like etter skal du til høyre, og kommer dermed frem til nordenden av Store Sandungen, også et fint pausested.

Resten av turen er temmelig lett, og det vil du nok sette pris på etter en lang dags sykling. Serveringsstedet Furuholmen passeres, likeledes Vestmarksetra og Tanum kirke, før du kan avslutte turen i Sandvika. Herfra går det tog tilbake til Oslo.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Grorud - Skillebekk Grorud Skillebekk 6,3 km
Skillebekk - Gjelleråsen Skillebekk Gjelleråsen 1,6 km
Gjelleråsen - Slattum Gjelleråsen Slattum 2,9 km
Slattum - Kjul Slattum Kjul 3,1 km
Rotnes - Kjul Rotnes Kjul 2,3 km
Rotnes - Hakadal Rotnes Hakadal 8,6 km
Hakadal - Elnes Hakadal Elnes 2,5 km
Elnes - Varpet Elnes Varpet 4 km
Stryken - Varpet Stryken Varpet 3,3 km
Stryken - Monsrudvika Stryken Monsrudvika 2,2 km
Harestua - Monsrudvika [langs vannet] Monsrudvika Harestua 3,6 km
Harestua - Bjørgeseter Harestua Bjørgeseter 4,3 km
Grua - Bjørgeseter Bjørgeseter Grua 4,3 km
Grua - Roa Grua Roa 5,2 km
Roa - Kalvsjø Roa Kalvsjø 4,3 km
Kalvsjø - Olum Kalvsjø Olum 5,7 km
Jevnaker - Olum Olum Jevnaker 7,5 km
Jevnaker - Åsbygda skole Jevnaker Åsbygda 4,7 km
Klekken - Åsbygda skole Åsbygda Klekken 5,3 km
Klekken - Kalkverket Klekken Kalkverket 6,6 km
Kalkverket - Åsa Kalkverket Åsa 3,5 km
Åsa - Elvikbråtan Åsa Elvikbråtan 3 km
Sundvollen - Elvikbråtan Elvikbråtan Sundvollen 5,3 km
Sundvollen - Homledal Sundvollen Homledal 12 km
Vannverksbommen - Homledal Homledal Vannverksbommen 7,4 km
Enger - Vannverksbommen Vannverksbommen Enger 5,5 km
Enger - Asdøltjern Enger Asdøltjern 4,3 km
Asdøltjern - Store Sandungen Asdøltjern Store Sandungen 4 km
Furuholmen - Store Sandungen Store Sandungen Furuholmen 3,4 km
Vestmarksetra - Furuholmen Furuholmen Vestmarksetra 1,1 km
Kattås - Vestmarksetra Vestmarksetra Kattås 1,1 km
Tanum kirke - Kattås Kattås Tanum kirke 2,5 km
Sandvika - Tanum kirke Tanum kirke Sandvika 4,9 km

Grorud - Skillebekk

Fra

Grorud

Til

Skillebekk

Lengde

6,3 km

Gå til rute

Skillebekk - Gjelleråsen

Fra

Skillebekk

Til

Gjelleråsen

Lengde

1,6 km

Gå til rute

Gjelleråsen - Slattum

Fra

Gjelleråsen

Til

Slattum

Lengde

2,9 km

Gå til rute

Slattum - Kjul

Fra

Slattum

Til

Kjul

Lengde

3,1 km

Gå til rute

Rotnes - Kjul

Fra

Rotnes

Til

Kjul

Lengde

2,3 km

Gå til rute

Rotnes - Hakadal

Fra

Rotnes

Til

Hakadal

Lengde

8,6 km

Gå til rute

Hakadal - Elnes

Fra

Hakadal

Til

Elnes

Lengde

2,5 km

Gå til rute

Elnes - Varpet

Fra

Elnes

Til

Varpet

Lengde

4 km

Gå til rute

Stryken - Varpet

Fra

Stryken

Til

Varpet

Lengde

3,3 km

Gå til rute

Stryken - Monsrudvika

Fra

Stryken

Til

Monsrudvika

Lengde

2,2 km

Gå til rute

Harestua - Monsrudvika [langs vannet]

Fra

Monsrudvika

Til

Harestua

Lengde

3,6 km

Gå til rute

Harestua - Bjørgeseter

Fra

Harestua

Til

Bjørgeseter

Lengde

4,3 km

Gå til rute

Grua - Bjørgeseter

Fra

Bjørgeseter

Til

Grua

Lengde

4,3 km

Gå til rute

Grua - Roa

Fra

Grua

Til

Roa

Lengde

5,2 km

Gå til rute

Roa - Kalvsjø

Fra

Roa

Til

Kalvsjø

Lengde

4,3 km

Gå til rute

Kalvsjø - Olum

Fra

Kalvsjø

Til

Olum

Lengde

5,7 km

Gå til rute

Jevnaker - Olum

Fra

Olum

Til

Jevnaker

Lengde

7,5 km

Gå til rute

Jevnaker - Åsbygda skole

Fra

Jevnaker

Til

Åsbygda

Lengde

4,7 km

Gå til rute

Klekken - Åsbygda skole

Fra

Åsbygda

Til

Klekken

Lengde

5,3 km

Gå til rute

Klekken - Kalkverket

Fra

Klekken

Til

Kalkverket

Lengde

6,6 km

Gå til rute

Kalkverket - Åsa

Fra

Kalkverket

Til

Åsa

Lengde

3,5 km

Gå til rute

Åsa - Elvikbråtan

Fra

Åsa

Til

Elvikbråtan

Lengde

3 km

Gå til rute

Sundvollen - Elvikbråtan

Fra

Elvikbråtan

Til

Sundvollen

Lengde

5,3 km

Gå til rute

Sundvollen - Homledal

Fra

Sundvollen

Til

Homledal

Lengde

12 km

Gå til rute

Vannverksbommen - Homledal

Fra

Homledal

Til

Vannverksbommen

Lengde

7,4 km

Gå til rute

Enger - Vannverksbommen

Fra

Vannverksbommen

Til

Enger

Lengde

5,5 km

Gå til rute

Enger - Asdøltjern

Fra

Enger

Til

Asdøltjern

Lengde

4,3 km

Gå til rute

Asdøltjern - Store Sandungen

Fra

Asdøltjern

Til

Store Sandungen

Lengde

4 km

Gå til rute

Furuholmen - Store Sandungen

Fra

Store Sandungen

Til

Furuholmen

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Vestmarksetra - Furuholmen

Fra

Furuholmen

Til

Vestmarksetra

Lengde

1,1 km

Gå til rute

Kattås - Vestmarksetra

Fra

Vestmarksetra

Til

Kattås

Lengde

1,1 km

Gå til rute

Tanum kirke - Kattås

Fra

Kattås

Til

Tanum kirke

Lengde

2,5 km

Gå til rute

Sandvika - Tanum kirke

Fra

Tanum kirke

Til

Sandvika

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere