Langtur rundt Oslomarka

Flott

Foto: Erik Unneberg, 25.05.2012

Turinformasjon

Lengde:

146,3 km

Område:

Lillomarka og Gjelleråsen

Gradering:

Krevende

Beskrivelse

Hvis du er en ordentlig spreking, er dette turen for deg. Den er lang, har noen stigninger, men store deler av den går på asfalt eller god grusvei. Du får anledning til å hilse på flere marker, blant annet vil du sykle rundt Krokskogen og Nordmarka. Turen ender ikke på samme sted som den starter, men det er greit å komme seg med kollektivtransport tilbake.

Du starter på Grorud, nærmere bestemt ved Grorud senter ved T-banen. Først sykler du på gang- og sykkelvei langs Rv 4 til Gjelleråsen, og registrerer at du har krysset grensen mellom Oslo og Nittedal. Det bærer nå opp gjennom dalen, helt opp til Hakadal. Her tar du inn til venstre og sykler forbi togstasjonen og videre via Elnes til du igjen er fremme ved riksveien. Du sykler et lite stykke på hovedveien, og kommer der inn i Lunner kommune, og dermed Oppland fylke. Snart er du inne på Hadelandsvegen, som var den tidligere Rv 4. Veien er nå langt mindre trafikkert etter at den nye riksveien kom.

Stryken passeres, og du får en fin reise på østsiden av det vakre Harestuvannet. Her er det flere fine badeplasser, dersom det skulle friste med en dukkert. Ferden går videre nordover, gjennom skog og kulturlandskap, men med asfalt under dekkene. På denne strekningen befinner du deg i grenseland mellom Nordmarka, Romeriksåsene og Hadelandsåsene.

Ved Roa tar du fatt på bakkene opp til Kalvsjøtjernet, og sykler på småveier parallelt med E16, som tidligere lød navnet Rv 35. Også i dette området er det gode bademuligheter, spesielt ved Stortjernet, som du når rett etter at du har syklet inn i Jevnaker kommune. Du er nå helt nord i Nordmarka, og har noen av Markas høyeste åser på venstre hånd. Et par av dem (Lamannshaugen og Helgehaugen) rager mer enn 700 moh.

Etter hver blir det utforkjøringer mot Jevnaker sentrum, nede ved sørenden av Randsfjorden, før det igjen blir stigninger opp til Almedalen. Men derfra er det ganske lettsyklet frem til Klekken og videre sørvestover. Like før møtet med E16 svinger du til venstre i retning Åsa, som ligger ved Steinsfjordens nordende. Et svært vakkert landskap, dette!

Fra Åsa sykler du sørover på Steinsfjordens østside, passerer Sundvollen og fortsetter sørover på Fv 285, som går nær Tyrifjorden. Det vestlige bratthenget til Krokskogen har du på din venstre side, og du forlater ikke fylkesveien før du når Enger sørøst for Holsfjorden. Her sykler du opp til venstre, og er dermed inne i Vestmarka. Oppe ved Asdøltjern passer det bra med en pust i bakken, og kanskje et bad? Deretter setter du kursen nordover igjen, et lite stykke samme vei som du kom, men like etter skal du til høyre, og kommer dermed frem til nordenden av Store Sandungen, også et fint pausested.

Resten av turen er temmelig lett, og det vil du nok sette pris på etter en lang dags sykling. Serveringsstedet Furuholmen passeres, likeledes Vestmarksetra og Tanum kirke, før du kan avslutte turen i Sandvika. Herfra går det tog tilbake til Oslo.

God tur!

Samarbeidspartnere