Enger - Vannverksbommen

Rutenr:

545

Lengde:

5,5 km

Område:

Vestmarka

Type:

Rute som i sin helhet går på Fv285 (Ringeriksveien) på østsiden av Holsfjorden. Det er ikke gang-/sykkelvei langs ruten, så vær oppmerksom på trafikken.

Det er ganske flatt de første 4 km fra Enger, men den siste delen er det en del stigning opp til Vannverksbommen.

Fra Vannverksbommen kan du fortsette på hovedveien frem til Homledal (rute 546).
Kveldssol ved Vannverksbommen

Foto: Erik Unneberg, 30.09.2009

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Vannverksbommen - Lindeberget 3 km Skogsbilvei/turvei Vestmarka
Tranby - Enger 11 km Offentlig vei Vestmarka
Vannverksbommen - Homledal 7,4 km Offentlig vei Vestmarka
Vannverksbommen - Damvann 4,4 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Vestmarka

Vannverksbommen - Lindeberget

Lengde

3 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Tranby - Enger

Lengde

11 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vannverksbommen - Homledal

Lengde

7,4 km

Område

Vestmarka

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Vannverksbommen - Damvann

Lengde

4,4 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Enger 135 Innfallsport Vestmarka
Vannverksbommen 212 Innfallsport Vestmarka

Enger

Moh

135 m

Type

Innfallsport

Område

Vestmarka

Gå til sted

Vannverksbommen

Moh

212 m

Type

Innfallsport

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere