Kalkverket - Åsa

Rutenr:

574

Lengde:

3,5 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Dette er en rute som tar deg frem til foten av Krokskogen. Du har asfalt under dekkene på hele traseen, som er relativt enkel å sykle.

Du starter fra veikrysset Vollgata/Åsaveien, ved Kalkverket. Dette er et område med velholdte og tradisjonsrike gårder, og du får fint utsyn mot Steinssletta. Flere av disse gårdene setret i sin tid på Krokskogen, slik som for eksempel Gagnum og Vaker.

Når du nærmer deg Steinsfjorden, kommer du til den første av to tunneler. Den hete Åsaporten og er drøyt hundre meter lang. Hvis du ikke vil sykle gjennom den, er det mulig å ta til høyre og benytte den lille veien Tolpinrudsvingen. Denne omveien er ca. 0,5 km lengre.

Snart venter en ny tunnel. Den er ikke så lang, men også her kan du velge en omvei rundt ved å ta til høyre (Grantoppsvingen). Det blir 400 meter lengre ved å velge den varianten.

På venstre hånd går det mindre veier nordover. De har navn etter gårdene som ligger i skråningen oppover til venstre. Men du følger hovedveien og passerer snart Åsa landhandleri. Her startet virksomheten op allerede i 1892 og var i alle år en populær nærbutikk for noen hundretalls mennesker i området. Dette var et landhandleri i ordets egentlige forstand, men ble nedlagt i 2011 da det ble for vanskelig å stå utenfor de store matbutikkjedene.

Det siste stykket frem til Åsa-krysset går det litt oppover, og vel fremme kan du vurdere å fortsette oppover på Krokskogen ved å sykle rute 488 på grusvei opp til Damtjern. Hvis du vil ha mer av asfalt og nærhet til Steinsfjorden velger du rute 489 sørover til Elvikbråtan.
På vei mot Damtjern

Foto: Erik Unneberg, 12.06.2011

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Klekken - Kalkverket 6,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Åsa - Damtjern 4,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Åsa - Fjellseterbommen 8 km Offentlig vei og skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Åsa - Elvikbråtan 3 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Klekken - Kalkverket

Lengde

6,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Åsa - Damtjern

Lengde

4,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Åsa - Fjellseterbommen

Lengde

8 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei og skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Åsa - Elvikbråtan

Lengde

3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kalkverket 102 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Åsa 95 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Kalkverket

Moh

102 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Åsa

Moh

95 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere