Klekken - Kalkverket

Rutenr:

829

Lengde:

6,6 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
Rute som går fra Klekken der Klækken hotell ligger. Du sykler så sørvestover Hadelandsveien, det første stykket på gang- og sykkelvei. Etter ca. fire kilometer svinger du til venstre inn på Åsaveien, og der blir det fine nedkjøringer inn i det vakre kulturlandskapet på Steinssletta.

Ruta ender når du kommer til Vollgata ved Kalkverket. Herfra kan du fortsette på Åsaveien mot Åsa (rute 574), eller du kan svinge til høyre på Vollgata og ta fatt på rute 1036 til krysset mellom Selteveien og E16 på Steinssletta.
Forsommermorgen

Foto: Erik Unneberg, 21.05.2012

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Kalkverket 102 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Klekken 230 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Kalkverket

Moh

102 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Klekken

Moh

230 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere