Vestmarksetra - Furuholmen

Rutenr:

237

Lengde:

1,1 km

Område:

Vestmarka

Type:

Skogsbilvei/turvei
Parkeringsplassen nedenfor Vestmarksetra - ved Franskleiv - er den viktigste innfallsporten til Vestmarka fra øst. Herfra går veien rett vestover mot Furuholmen, en strekning på vel en kilometer. Veien er asfaltert. I utgangspunktet befinner du deg 225 meter over havet, og du skal opp ca. 50 høydemeter før du er framme. Det er stigning helt fra start.

Halvveis passerer du et veikryss der rute 236 går til høyre - opp Grønlandsveien mot Grønland. Men du fortsetter rett fram, og kommer så fram til veidelet like før Furuholmen. Her har du to valgmuligheter: Du kan holde til venstre, forbi Furuholmen, og videre mot Gupu og Semsvannet (rute 242), eller du kan velge veien som går videre vestover mot Store Sandungen (rute 239). Det første stykket er denne ruta felles med rute 241 til Damvann.
Stor utfart fra Franskleiv

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 06.11.2005

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Semsvannet - Furuholmen 4,9 km Vestmarka Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Furuholmen - Damvann 4,6 km Vestmarka Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Furuholmen - Grønland 4,9 km Vestmarka Skogsbilvei/turvei
Vestmarksetra - Grønland 4,9 km Vestmarka Skogsbilvei/turvei

Semsvannet - Furuholmen

Lengde

4,9 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Furuholmen - Damvann

Lengde

4,6 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Furuholmen - Grønland

Lengde

4,9 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Vestmarksetra - Grønland

Lengde

4,9 km

Område

Vestmarka

Type

Skogsbilvei/turvei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Furuholmen 272 Stue, hytte (andre) Vestmarka
Vestmarksetra 234 Innfallsport Vestmarka

Furuholmen

Moh

272 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Vestmarka

Gå til sted

Vestmarksetra

Moh

234 m

Type

Innfallsport

Område

Vestmarka

Gå til sted

Samarbeidspartnere