Klekken - Åsbygda skole

Rutenr:

575

Lengde:

5,3 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Offentlig vei
På denne ruten vil du ha utsyn mot de nordligste åsene på Krokskogen og i Nordmarka på høyre hånd, mens du vil kunne skue mot fjerne fjell i vest. Traseen er enkel å sykle, selv om det er litt oppover i starten.

Fra Klekken ved Klækken hotell sykler du ikke Hadelandsveien, men velger istedenfor den rolige Linnerudveien som starter nordvestover parallelt med og til venstre for denne. Etter ca. 1,2 kilometer sykler du under hovedveien og kommer frem til den igjen noen hundre meter senere. På den måten har du unngått den delen av Hadelandsveien som ikke er egnet for sykling.

Herfra og helt frem til Åsbygda skole kan du glede deg over å kunne benytte fin gang- og sykkelvei langs hovedveien, og du kan se frem til videre sykling mot Jevnaker (rute 577) eller opp på Krokskogen mot Mosjøen (rute 195).
Forsommermorgen på Klekken

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 21.05.2012

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Område Type
Åsbygda skole - Mosjøen 9,3 km Krokskogen - Hole Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Klekken - Kalkverket 6,6 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Jevnaker - Åsbygda skole 4,7 km Krokskogen - Hole Offentlig vei
Botilrud - Klekken 5,6 km Krokskogen - Hole Offentlig vei

Åsbygda skole - Mosjøen

Lengde

9,3 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Klekken - Kalkverket

Lengde

6,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Jevnaker - Åsbygda skole

Lengde

4,7 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Botilrud - Klekken

Lengde

5,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Klekken 230 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Åsbygda 245 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Klekken

Moh

230 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Åsbygda

Moh

245 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere