Klekken - Åsbygda skole

Rutenr:

575

Lengde:

5,3 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

På denne ruten vil du ha utsyn mot de nordligste åsene på Krokskogen og i Nordmarka på høyre hånd, mens du vil kunne skue mot fjerne fjell i vest. Traseen er enkel å sykle, selv om det er litt oppover i starten.

Fra Klekken ved Klækken hotell sykler du ikke Hadelandsveien, men velger istedenfor den rolige Linnerudveien som starter nordvestover parallelt med og til venstre for denne. Etter ca. 1,2 kilometer sykler du under hovedveien og kommer frem til den igjen noen hundre meter senere. På den måten har du unngått den delen av Hadelandsveien som ikke er egnet for sykling.

Herfra og helt frem til Åsbygda skole kan du glede deg over å kunne benytte fin gang- og sykkelvei langs hovedveien, og du kan se frem til videre sykling mot Jevnaker (rute 577) eller opp på Krokskogen mot Mosjøen (rute 195).
Forsommermorgen på Klekken
Foto: Erik Unneberg, 21.05.2012

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Åsbygda skole - Mosjøen 9,3 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Botilrud - Klekken 5,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Jevnaker - Åsbygda skole 4,7 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Klekken - Kalkverket 6,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Åsbygda skole - Mosjøen

Lengde 9,3 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Botilrud - Klekken

Lengde 5,6 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Jevnaker - Åsbygda skole

Lengde 4,7 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Klekken - Kalkverket

Lengde 6,6 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Klekken 230 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Åsbygda 245 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Klekken

Moh

230 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Åsbygda

Moh

245 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Fra møte til Marka 50,2 km Sykkeltur Klekken - Klekken

Fra møte til Marka

Lengde

50,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Klekken

Til

Klekken

Gå til turen

Samarbeidspartnere