Langs Tyrifjorden og gjennom skogen

Yrende liv ved Steinsfjorden

Foto: Erik Unneberg, 24.07.2019

Turinformasjon

Lengde:

82,2 km

Område:

Krokskogen - Hole

Beskrivelse

Med Skiforeningens sykkelbuss kommer du deg langt nord i Marka. Tar du den fra Sandvika, har du flere mulige veier tilbake dit. Denne turen går både gjennom kulturlandskapet ved Tyrifjorden, langs østsiden av Holsfjorden og videre til Sandvika etter en morsom etappe gjennom Vestmarka. Turen går forbi flere fine badeplasser og det er muligheter for påfyll av mat og drikke underveis.

Turen starter på utfartsparkeringsplassen på Ringkollen, der bussen har endestasjon. Det er kort vei til Ringkollstua herfra, dersom du trenger å bunkre litt før du gir deg i kast med nedkjøringene til Jaklefoss og videre helt ned til Klekken. Her svinger du til venstre, og følger hovedveien frem til E16. Du krysser E16, og er da straks ved Norderhov kirke. På denne strekningen har du flott utsikt mot det flotte kulturlandskapet på Steinssletta, med Norges største eplehage rett foran deg.

I disse omgivelsene sykler du sørvestover, forbi Helgelandsmoen og sørover Røyselandet til Leinetajet og Bønsnes kirke. Her får du fin utsikt mot Tyrifjorden. Med fjordutsikt fortsetter turen gjennom nye kulturlandskap frem til tettstedet Vik på vestsiden av Steinsfjorden. Både her og ved Garntangen på veien videre fra Vik er det mat og drikke å få kjøpt. Du nærmer deg Sundvollen, men hvis du trenger en rast, er det fint å stoppe ved svabergene på Sundøya, er det også er en fin badeplass.

Fra Sundvollen følger du Fv 155 sørover, delvis på gang- og sykkelvei. Den første delen av strekningen mot Homledal er flat, men det blir en del stigning etter hvert. Hele tiden har du utsikt ned mot vannet, og flere steder langs veien egner seg til å stoppe for å fotografere.

Med Krokskogens vegg på venstre side og Holsfjorden på høyre, sykler du sørover til Enger i Sylling, helt sør i Holsfjorden. Her skal du til venstre, og kan ta fatt på motbakkene opp til Vestmarka og Asdøltjern. Også her er det fine raste- og bademuligheter, som du bør benytte deg av hvis du tar turen en varm sommerdag. Etter en pause ved vannet, sykler du et lite stykke tilbake igjen, og tar til høyre i første kryss. Derfra er det kort vei til Vestmarkas største vann, Store Sandungen. Ferden går videre østover, forbi serveringsstedet Furuholmen og via utfartsparkeringen på Franskleiv til det vakre kulturlandskapet ved Tanum kirke (Tanumplatået).

Den siste delen av turen er av det enkle slaget. Det er slakt utfor til Sandvika, og mesteparten av traseen går på fin sykkelvei.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Ringkollen - Jaklefoss Ringkollen Jaklefoss 3,4 km
Klekken - Jaklefoss Jaklefoss Klekken 3,6 km
Botilrud - Klekken Klekken Botilrud 5,6 km
Botilrud - Helgelandsmoen Botilrud Helgelandsmoen 4,1 km
Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet Helgelandsmoen Leinetajet 6,4 km
Svensrud - Bønsnes - Leinetajet Leinetajet Svensrud 5,4 km
Vik - Kjellerberget - Svensrud Svensrud Vik 4,1 km
Sundvollen - Garntangen - Vik Vik Sundvollen 3,4 km
Sundvollen - Homledal Sundvollen Homledal 12 km
Vannverksbommen - Homledal Homledal Vannverksbommen 7,4 km
Enger - Vannverksbommen Vannverksbommen Enger 5,5 km
Enger - Asdøltjern Enger Asdøltjern 4,3 km
Asdøltjern - Store Sandungen Asdøltjern Store Sandungen 4 km
Furuholmen - Store Sandungen Store Sandungen Furuholmen 3,4 km
Vestmarksetra - Furuholmen Furuholmen Vestmarksetra 1,1 km
Kattås - Vestmarksetra Vestmarksetra Kattås 1,1 km
Tanum kirke - Kattås Kattås Tanum kirke 2,5 km
Sandvika - Tanum kirke Tanum kirke Sandvika 4,9 km

Ringkollen - Jaklefoss

Fra

Ringkollen

Til

Jaklefoss

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Klekken - Jaklefoss

Fra

Jaklefoss

Til

Klekken

Lengde

3,6 km

Gå til rute

Botilrud - Klekken

Fra

Klekken

Til

Botilrud

Lengde

5,6 km

Gå til rute

Botilrud - Helgelandsmoen

Fra

Botilrud

Til

Helgelandsmoen

Lengde

4,1 km

Gå til rute

Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet

Fra

Helgelandsmoen

Til

Leinetajet

Lengde

6,4 km

Gå til rute

Svensrud - Bønsnes - Leinetajet

Fra

Leinetajet

Til

Svensrud

Lengde

5,4 km

Gå til rute

Vik - Kjellerberget - Svensrud

Fra

Svensrud

Til

Vik

Lengde

4,1 km

Gå til rute

Sundvollen - Garntangen - Vik

Fra

Vik

Til

Sundvollen

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Sundvollen - Homledal

Fra

Sundvollen

Til

Homledal

Lengde

12 km

Gå til rute

Vannverksbommen - Homledal

Fra

Homledal

Til

Vannverksbommen

Lengde

7,4 km

Gå til rute

Enger - Vannverksbommen

Fra

Vannverksbommen

Til

Enger

Lengde

5,5 km

Gå til rute

Enger - Asdøltjern

Fra

Enger

Til

Asdøltjern

Lengde

4,3 km

Gå til rute

Asdøltjern - Store Sandungen

Fra

Asdøltjern

Til

Store Sandungen

Lengde

4 km

Gå til rute

Furuholmen - Store Sandungen

Fra

Store Sandungen

Til

Furuholmen

Lengde

3,4 km

Gå til rute

Vestmarksetra - Furuholmen

Fra

Furuholmen

Til

Vestmarksetra

Lengde

1,1 km

Gå til rute

Kattås - Vestmarksetra

Fra

Vestmarksetra

Til

Kattås

Lengde

1,1 km

Gå til rute

Tanum kirke - Kattås

Fra

Kattås

Til

Tanum kirke

Lengde

2,5 km

Gå til rute

Sandvika - Tanum kirke

Fra

Tanum kirke

Til

Sandvika

Lengde

4,9 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere