Botilrud - Klekken

Rutenr:

1019

Lengde:

5,6 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Denne sykkelruta starter ved utfartsparkeringen ved Botilrud. Herfra sykler du først vestover Norderhovsveien et lite stykke, før du så tar til høyre, opp Norderhovsbakken. Her er det flott utsikt tilbake mot kulturlandskapet. Ringerikes museum ligger på venstre side, Norderhov kirke på høyre.

E16 passeres gjennom en undergang ved Ringvoll. Her ligger Ringvold frukthage, som skal være Norges største frukthage. Nå kommer du inn på Hadelandsveien, som du skal følge videre.

Den første kilometeren har noe stigning, og det er også et parti med oppoverbakke litt senere. På første og siste del av strekningen på Hadelandsveien er det gang- og sykkelvei. Ellers må du være veldig oppmerksom og forsiktig her, da biltrafikken kan være stor.

Fra Klekken kan turen fortsette mot Åsbygda i rute 575, eller du kan ta av til høyre, og følge rute 576 opp lia til Jaklefoss.
Skilting ved Botilrud

Foto: Morten Synstelien, 10.10.2014

Ruter i nærheten

Ruter Lengde Type Område
Klekken - Kalkverket 6,6 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård 2,6 km Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Botilrud - Helgelandsmoen 4,1 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Steinssletta - Botilrud 3,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole

Klekken - Kalkverket

Lengde

6,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård

Lengde

2,6 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé

Gå til turen

Botilrud - Helgelandsmoen

Lengde

4,1 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steinssletta - Botilrud

Lengde

3,5 km

Område

Krokskogen - Hole

Type

Offentlig vei

Gå til turen

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Botilrud 90 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Klekken 230 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Botilrud

Moh

90 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Klekken

Moh

230 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Turer i nærheten

Turer Lengde Turtype Start - Stopp
Fra møte til Marka 50,2 km Sykkeltur Klekken - Klekken
Holebygda rundt 29,9 km Sykkeltur Botilrud - Botilrud

Fra møte til Marka

Lengde

50,2 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Klekken

Til

Klekken

Gå til turen

Holebygda rundt

Lengde

29,9 km

Turtype

Sykkeltur

Fra

Botilrud

Til

Botilrud

Gå til turen

Samarbeidspartnere