Bønsnes kirke

Type:

Kapell, kirke

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

103
Bønsnes kirke ligger på Bønsnes i Hole kommune, ytterst på Røysehalvøya, og er en av de eldste middelalderkirkene her i landet. Ifølge sagnet var det Olav den hellige som bygget den. Det fortelles at han var i livsfare på Tyrifjorden, og lovet å bygge en kirke dersom han kom levende til lands. Bønsnes kirke er i privat eie, som en av få i Norge. Den er normalt sommeråpen i noen få uker. I tillegg er det noen få messer her i løpet av året. Den er populær å gifte seg i, eller bli døpt der. Det er ingen gravplass i tilknytning til kirken.
Bønsnes kirke - et flott syn

Foto: Morten Synstelien, 15.09.2019

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Leinetajet 140 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Leinetajet

Moh

140 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere