Mosmoen

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

74
Liten utfartsparkering med plass til 3-4 biler på vinteren dersom det ikke er brøytet, men ved brøyting er det plass til 10-15 biler her. Pilegrimsleden går her, og det står et lite skilt ved innkjøringen. Du kan velg om du vil gå nordover eller sørover i rundløypene på Steinsletta. Går du med barn, er Hanserudstua et fint mål.

Samarbeidspartnere