Holebygda rundt

Utsikt sør på Røyselandet

Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 11.07.2019

Turinformasjon

Lengde:

29,9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Gradering:

Lett

Beskrivelse

Holebygda ligger mellom Nordfjorden og Steinsfjorden, Tyrifjordens to armer mot nord. Vi skal sykle Holebygda rundt, gjennom åpent og frodig kulturlandskap. Steinssletta, som ligger i hjertet av bygda, regnes som et av Norges kanskje aller beste jordbruksområder. Det er også mye historie knyttet til området vi skal sykle gjennom. Det er lett å sykle her, med asfaltert vei og få oppoverbakker.

Utgangspunktet for vår rundtur er utfartsparkeringen ved Botilrud, fem kilometer sør for Hønefoss sentrum. Herfra sykler vi mot sørvest, langs Norderhovsveien. På høyre side får vi snart Storelva, som snor seg rolig gjennom landskapet fra Hønefoss til Tyrifjorden.

Etter hvert kommer vi fram til bebyggelsen på Helgelandsmoen. Her ligger det en stor næringspark, og tar vi en avstikker inn der, og sykler til høyre i Munchs vei, kommer vi ned til en fin brygge med benker og bord, tett ved Storelva. Her er det fint å raste.

Men vi skal videre på hovedveien sørover, som etter hvert skifter navn til Gomnesveien. Nå er det slutt på gang- og sykkelveien. Et stort område med kulturlandskap åpner seg foran oss, først med store bæråkre, senere åkre der det dyrkes korn.

Oppe til venstre ser vi Hole kirke, som ligger fint til på en høyde. Vi kommer inn i turens første oppoverbakke, som er ca. 1,5 kilometer lang. Turen fortsetter forbi Onsaker og Gomnes. Vi har nå kurs rett sørover Røyselandet, vi sykler gjennom åpent og flott åkerlandskap, med panoramautsikt i alle retninger.

Ved Leinetajet tar vi inn på Hundstadveien, og er nå på turens sørligste punkt. Fra veien er det nydelig utsikt over kulturlandskapet og Tyrifjorden. Vi sykler gjennom områder med både korn- og gressproduksjon.

Etter å ha passert Hundstad, tar vi til høyre ved Moeskummen. Herfra er det gang- og sykkelvei igjen. Vi triller ned til Svensrud, passerer Kjellerberget, og kommer nok en gang i oppoverbakke. Den er ca. 800 meter lang, og snart går det lett unna ned til kommunesenteret Vik.

Nesten helt nede ved Steinsfjorden tar vi nordover på gang- og sykkelvei langs Holeveien (E16), de første ca. 800 meterne i oppoverbakke. Etter å ha syklet gjennom boligområder en stund, triller vi ned på Steinssletta, dette fruktbare kulturlandskapet som oser av norgeshistorie.

Det har vært jordbruk her i 4000 år. I dette området finnes det gravhauger fra vikingtiden, bl.a. Halvdanshaugen, som ligger snaut 400 meter fra sykkeltraseen, på høyre side. Den har navn etter Halvdan Svarte, som etter sagnet skal ha hodet sitt begravet der.

Vi tar til høyre i Vollgata, og fortsetter mot nordøst. Til høyre er det fagre åkre, mens vi har skog til venstre. Der er det en ås, og en stor del av den utgjør Hurumåsen/Burudåsen naturreservat. Her er det en særegen kalkfuruskog.

Ved Kalkverket tar vi til venstre. Her ble det tidligere produserte det singel, pukk og malt kalkstein. Vi følger Åsaveien, og får nok en gang utsyn over Steinssletta. I møte med Hadelandsveien holder vi til venstre, og så er det nesten bare å trille ned til turens slutt.

Like ved undergangen ved E16 Ringvoll ligger Ringvold frukthage, som skal være Norges største frukthage. Vi fortsetter ned gamleveien (Norderhovsbakken) forbi Ringerikes museum på høyre side og Norderhov kirke på venstre. Her er det flott utsikt sørover gjennom det landskapet der vi syklet på starten av turen. Straks er vi tilbake ved utfartsparkeringen.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Botilrud - Helgelandsmoen Botilrud Helgelandsmoen 4,1 km
Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet Helgelandsmoen Leinetajet 6,4 km
Leinetajet - Hundstad - Svensrud Leinetajet Svensrud 4,8 km
Vik - Kjellerberget - Svensrud Svensrud Vik 4,1 km
Vik - Steinssletta Vik Steinssletta 2,6 km
Steinssletta - Kalkverket Steinssletta Kalkverket 4,1 km
Kalkverket - Botilrud Kalkverket Botilrud 3,8 km

Botilrud - Helgelandsmoen

Fra

Botilrud

Til

Helgelandsmoen

Lengde

4,1 km

Gå til rute

Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet

Fra

Helgelandsmoen

Til

Leinetajet

Lengde

6,4 km

Gå til rute

Leinetajet - Hundstad - Svensrud

Fra

Leinetajet

Til

Svensrud

Lengde

4,8 km

Gå til rute

Vik - Kjellerberget - Svensrud

Fra

Svensrud

Til

Vik

Lengde

4,1 km

Gå til rute

Vik - Steinssletta

Fra

Vik

Til

Steinssletta

Lengde

2,6 km

Gå til rute

Steinssletta - Kalkverket

Fra

Steinssletta

Til

Kalkverket

Lengde

4,1 km

Gå til rute

Kalkverket - Botilrud

Fra

Kalkverket

Til

Botilrud

Lengde

3,8 km

Gå til rute