Mørkgonga

Type:

Generelt stedsnavn

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

545

Karakteristisk kløft i fjellet like ved Migardtjern. Det går bratt sti opp til Mørkgonga fra Steinsfjorden. Hvorfor denne kløften? Jo, for 200 millioner år siden kokte og sydet vulkansk rombeporfyr i hele dette området. Etter at lavaen kjølnet, revnet fjellet flere steder, og sprekkene ble fylt med lettere forvitrende smeltemasse (diabas) og derav kløften.

Utsikt fra toppen av Mørkgånga

Foto: Odd Tore Saugerud , 07.10.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Migartjern 563 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Gyrihaugen 682 Topp, ås Krokskogen - Hole
Skardtjern 462 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Elvikbråtan 118 Gårdsbruk Krokskogen - Hole
Mørkgonga parkering 116 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Migartjern

Moh

563 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Gyrihaugen

Moh

682 m

Type

Topp, ås

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Skardtjern

Moh

462 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Elvikbråtan

Moh

118 m

Type

Gårdsbruk

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Mørkgonga parkering

Moh

116 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere