Åsa - Damtjern

Rutenr:

488

Lengde:

4,5 km

Område:

Krokskogen - Hole

Type:

Denne ruten bringer deg raskt opp i høyden. Veien er til tider bratt, men den er asfaltert og god å sykle på.

Fra Åsa-krysset i Åsa sykler du forbi kjerratmuseet og starter oppstigningen til Damtjern. På veien opp treffer du på rute 202 fra Fjellseterbommen. Vår rute er felles med denne det siste stykket forbi Stubdal og opp til parkeringsplassen ved Damtjern.

Fra Damtjern er det mange muligheter. Du kan komme deg til Ringkollen (rute 163) Skottakrysset (rute 17), Løvlia (rute 146) eller Storflåtan gård (rute 151).
Damtjern
Foto: Eivind Molde / Skiforeningen, 10.09.2006

Sykkelruter i nærheten

Navn Lengde Type Område
Kalkverket - Åsa 3,5 km Offentlig vei Krokskogen - Hole
Damtjern - Storflåtan gård 5,2 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole
Jaklefoss - Purvollen - Damtjern 5,1 km Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Krokskogen - Hole
Damtjern - Løvlia 4,9 km Skogsbilvei/turvei Krokskogen - Hole

Kalkverket - Åsa

Lengde 3,5 km Område Krokskogen - Hole Type Offentlig vei Gå til turen

Damtjern - Storflåtan gård

Lengde 5,2 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Jaklefoss - Purvollen - Damtjern

Lengde 5,1 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé Gå til turen

Damtjern - Løvlia

Lengde 4,9 km Område Krokskogen - Hole Type Skogsbilvei/turvei Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Damtjern 452 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole
Åsa 95 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole

Damtjern

Moh

452 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Åsa

Moh

95 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere