Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa)

Løypenr:

81

Lengde:

7,7 km

Standard preppetype:

Klassisk og fristil

Sist preparert:

27.03.2022

Siste preppetype:

Klassisk og fristil

Prepareres av:

Skiforeningen

Område:

Krokskogen - Hole
Løypa går fra Sollihøgda, eller du kan starte oppe ved parkeringsplassen på Høymyr, omtrent 1 km fra E16 i nordlig retning. (Løypa er da 6,7 km.) Du tar da av fra E16 rett øst for kafeteriaen på Sollihøgda og følger Toresplassveien frem til parkeringsplassene på Høymyr. Der begynner løypa ved bommen ved lysløypetraseen.

Løypa kalles "Djupdalsløypa", ganske enkelt fordi den følger Djupdalsveien mot Auretjernsbekken.

I starten er det relativt flatt før det kommer utforkjøringer til bunnen av Djupdalen der Isielva renner. På veien hit har løypa passert nordenden av Holmevann (som kan ses fra løypa) og øst for Leikemyr.

Fra løypedelet ved Leikemyr går Toresplassrunden løype 1108 inn til venstre. Den går forbi Rønningen og inn på Toresplassløypa. Men vi holder oss på skogsbilveien, og suser nedover mot dalbunnen, før det venter stigninger opp mot Auretjernsbekken.

Det er flere løyper videre fra Auretjernsbekken. De fleste velger nok
løype 750 inn til Sørsetra, men man kommer også tilbake til Høymyr ved å ta Toresplassløypa sydover. Et tredje alternativ er å ta løype 697 over Kneikasetra inn til Kleivstua. Det er også mulig å velge løype 751 til Sørsetraveien.
Holmevann synlig fra Djupdalsveien

Foto: Erik Unneberg / Skiforeningen, 17.11.2019

Løyper i nærheten

Løype Lengde Sist preparert Preppetype
Lysløypa på Sollihøgda 3,5 km 27.03.2022 Fristil
Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 6,9 km 21.02.2022 Klassisk
Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 8 km 18.03.2022 Scooter
Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 7 km 20.03.2022 Klassisk
Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 6,2 km 20.03.2022 Klassisk

Lysløypa på Sollihøgda

Lengde

3,5 km

Sist preparert

27.03.2022

Preppetype

Fristil

Gå til løype

Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn

Lengde

6,9 km

Sist preparert

21.02.2022

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter

Lengde

8 km

Sist preparert

18.03.2022

Preppetype

Scooter

Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa)

Lengde

7 km

Sist preparert

20.03.2022

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa)

Lengde

6,2 km

Sist preparert

20.03.2022

Preppetype

Klassisk

Gå til løype

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Auretjernsbekken 342 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Djupdalen 268 Generelt stedsnavn Krokskogen - Hole
Holmevann 353 Vann, tjern Krokskogen - Hole
Isielva 165 Elv, bekk, foss Krokskogen - Hole
Leikemyr 376 Krigsminne Krokskogen - Hole
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Auretjernsbekken

Moh

342 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Djupdalen

Moh

268 m

Type

Generelt stedsnavn

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Holmevann

Moh

353 m

Type

Vann, tjern

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Isielva

Moh

165 m

Type

Elv, bekk, foss

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Leikemyr

Moh

376 m

Type

Krigsminne

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere