Høymyr

Type:

Innfallsport (parkering)

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

365
Høymyr noen hundre meter nord for Sollihøgda. Fint utgangspunkt for turer på Krokskogen. P-plass. Man kan komme dit fra E-16 ved å ta av til høyre rett før Sollihøgda hvis man kommer fra Bærumssiden. Det er 700 meter å kjøre fra E-16. Eventuelt kan man komme dit via Sollihøgda. Løypene starter rett ved P-plassen. To av de mest populære løypene herfra er Djupdalsløypa og Toresplassløypa som begge går mot Sørsetra.

Lite er skrevet om Høymyr på Sollihøgda, men man regner med at dette er en finneplass som har hatt bosetting i rundt 200 år, selv det ikke står noe oppført i gamle manntall. På kart fra ca 1820 er Høymyr tegnet inn, men da lå bygningene oppe i nordvest på innmarka , der skiløypa nå kommer ned mot jordene.

Gårdene nede på Ringerike eide skogen i området.

Tidlig på 1800-tallet bodde Hans Evensen Høymyr på stedet. Han var kjent for å være god skytter og jeger, og en spesialist på orrhanejakt der han trollet med lyd og fikk orrhanene til å stå stille. En berømt bjørnejeger var han også.

Store skogeiere fattet interesse for marka nord for Sollihøgda, og hoffjegermester Fernley var blant oppkjøperne utover på 1800-tallet. Han holdt hus på Toresplassen, et par kilometer nord for Høymyr. Det var svenskekongen som utnevnte Thomas Fernley til Hoffjegermester. Sønnen var en ny Thomas, skipsreder Thomas Fernley.

Fernley satte opp nye hus på Høymyr, til bruk for egne jegere, skogsjefer og annet tjenestefolk. Det var også kontorer i bygningene.

Skipsreder Fernley hadde ikke barn, og etter hans død ble eiendommen overtatt av nevøen Nils Astrup. Skogeiendommen Astrup-familien rår over, er på 21 kvadratkilometer.

Bygningene på Høymyr er nå utleid.
(Kilde: www.asker-skiklubb.no/nm2000/1_arenaer.html)

I dag er det forpaktere som driver gress- og kjøttproduksjon på gården.
Høymyr ved Sollihøgda
Foto: Anne-Marit og Øyvind Bondkall , 22.12.2002

Turer i nærheten

Navn Lengde Turtype Start - Stopp
Solskinnstur til Mustadkroken 3,6 km Skitur Høymyr - Høymyr
Toresplassrunden 5,7 km Skitur Høymyr - Høymyr

Solskinnstur til Mustadkroken

Lengde

3,6 km

Turtype

Skitur

Fra

Høymyr

Til

Høymyr

Gå til turen

Toresplassrunden

Lengde

5,7 km

Turtype

Skitur

Fra

Høymyr

Til

Høymyr

Gå til turen

Steder i nærheten

Navn Moh Type Område
Sollihøgda 339 Innfallsport (parkering) Krokskogen - Hole

Sollihøgda

Moh

339 m

Type

Innfallsport (parkering)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Løyper i nærheten

Navn Lengde Sist preparert Preppetype
Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 2,2 km 28.03.2024 Scooter
Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 1,4 km 22.02.2014 Scooter
Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 5,7 km 01.04.2024 Klassisk
Sollihøgda skileik 0,2 km 05.01.2021 Fristil

Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken

Lengde 2,2 km Sist preparert 28.03.2024 Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken

Lengde 1,4 km Sist preparert 22.02.2014 Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr]

Lengde 5,7 km Sist preparert 01.04.2024 Gå til løype

Sollihøgda skileik

Lengde 0,2 km Sist preparert 05.01.2021 Gå til løype

Samarbeidspartnere