På Gamle Ringeriksvei

Langebrutjern i motlys

Foto: Tor-Arne Melbye, 23.08.1998

Turinformasjon

Lengde:

24,2 km

Område:

Krokskogen - Hole

Beskrivelse

Det er en tradisjonsrik vei med historie du tar fatt på nå. Gamle Ringeriksvei - anlagt i 1807 - er veien du følger på første del av turen. Turen ender ved den veien som har avløst denne gamle ferdselsåren - nemlig dagens moderne Europavei over Sollihøgda.

Gamle Ringeriksvei var forbindelsesveien over Krokskogen til Ringerike. Du følger denne traseen nordvestover til Kleivstua. Her fortsetter Gamle Ringeriksvei ned Krokkleiva til Sundvollen. På begge sider av Krokkleiva er
det nydelig panoramautsikt over Ringerike - fra Kongens utsikt og Kronprinsens utsikt.

Vår tur går derimot sørover og fram til Sollihøgda. Når det gjelder selve terrenget, kan vi enkelt sagt dele turen i to. Strekningen før Kleivstua har en god del stigning - men den er ganske jevnt fordelt over stort sett hele
distansen. Strekningen etter Kleivstua går derimot i småkupert og lett terreng.

Dette er en tur i spennende landskap - det er mye interessant historie knyttet til stedene du passerer. Blant annet kan du se en minnestein over Kari Hiran ved Benteplassen - hun ble kalt "Krokskogens første partisan".

Og legg merke til Midtskoggrana - omkretsen i brysthøyde er over 3,5 meter! Jo da, det er trolsk her inne på Krokskogen!

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Guriby - Kleivstua Guriby Kleivstua 13,9 km
Sørsetra - Kleivstua Kleivstua Sørsetra 3,5 km
Sollihøgda - Sørsetra Sørsetra Sollihøgda 6,8 km

Guriby - Kleivstua

Fra

Guriby

Til

Kleivstua

Lengde

13,9 km

Gå til rute

Sørsetra - Kleivstua

Fra

Kleivstua

Til

Sørsetra

Lengde

3,5 km

Gå til rute

Sollihøgda - Sørsetra

Fra

Sørsetra

Til

Sollihøgda

Lengde

6,8 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere