I gammelt seterlandskap

Grønt på setervollen

Foto: Erik Unneberg, 11.09.2009

Turinformasjon

Lengde:

22,9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Beskrivelse

Krokskogen er seterlandskapet framfor noe i Oslomarka, og på denne turen sykler du tvers gjennom deler av dette området. På Sørsetra, som ligger midtveis, er det åpent for servering på søndager i deler av sykkelsesongen.

Start ved kaféen på Sollihøgda eller evt. inne ved Høymyr. Begge steder er det parkeringsplass til mange biler. Ved Høymyr følger du veien slakt til høyre over Leikemyr og etter hvert ned i Djupdalen der Isielva renner.

Oppe i åsen på andre siden av dalen går den gamle kongeveien over Krokskogen. Etter hvert nærmer du deg tuftene av de gamle Steinlaussetrene litt oppe i åsen vest for deg.

Vel oppe på Sørsetra kan du ta en rast og beundre den vakre setervollen. Ikke langt fra Sørsetra vil du også finne Kneikaseter og Finneflakseter ute i vest.

Ferden går videre rett nord til Kleivstua. Her anbefaler vi en ca. 20 minutter lang avstikker til fots bort til ærverdige "Kongens utsikt", et flott utsiktspunkt på disse trakter.

Etter dette snur du og returnerer til Sørsetra igjen der du nå følger en vestligere rute via Auretjern tilbake til Høymyr og Sollihøgda.

God tur!

Se ruter turen består av

Navn Fra Til Lengde
Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra Sollihøgda Sørsetra 9,1 km
Sørsetra - Kleivstua Sørsetra Kleivstua 3,5 km
Sørsetra - Kleivstua Kleivstua Sørsetra 3,5 km
Sollihøgda - Sørsetra Sollihøgda Sørsetra 6,8 km

Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra

Fra

Sollihøgda

Til

Sørsetra

Lengde

9,1 km

Gå til rute

Sørsetra - Kleivstua

Fra

Sørsetra

Til

Kleivstua

Lengde

3,5 km

Gå til rute

Sørsetra - Kleivstua

Fra

Kleivstua

Til

Sørsetra

Lengde

3,5 km

Gå til rute

Sollihøgda - Sørsetra

Fra

Sollihøgda

Til

Sørsetra

Lengde

6,8 km

Gå til rute

Samarbeidspartnere