I gammelt seterlandskap

Auretjernsbekken

Foto: Eivind Molde, 07.08.2010

Turinformasjon

Lengde:

22,9 km

Område:

Krokskogen - Hole

Gradering:

Medium

Beskrivelse

Krokskogen er seterlandskapet framfor noe i Oslomarka, og på denne turen sykler du tvers gjennom deler av dette området. På Sørsetra, som ligger midtveis, er det åpent for servering på søndager i deler av sykkelsesongen.

Start ved kaféen på Sollihøgda eller evt. inne ved Høymyr. Begge steder er det parkeringsplass til mange biler. Ved Høymyr følger du veien slakt til høyre over Leikemyr og etter hvert ned i Djupdalen der Isielva renner.

Oppe i åsen på andre siden av dalen går den gamle kongeveien over Krokskogen. Etter hvert nærmer du deg tuftene av de gamle Steinlaussetrene litt oppe i åsen vest for deg.

Vel oppe på Sørsetra kan du ta en rast og beundre den vakre setervollen. Ikke langt fra Sørsetra vil du også finne Kneikaseter og Finneflakseter ute i vest.

Ferden går videre rett nord til Kleivstua. Her anbefaler vi en ca. 20 minutter lang avstikker til fots bort til ærverdige "Kongens utsikt", et flott utsiktspunkt på disse trakter.

Etter dette snur du og returnerer til Sørsetra igjen der du nå følger en vestligere rute via Auretjern tilbake til Høymyr og Sollihøgda.

God tur!

Samarbeidspartnere