Holmevann

Type:

Vann, tjern

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

353
Vann 1 km nordøst for Sollihøgda i Hole kommune. Kalles også Niskinnvann. Dette navnet kommer fra Nis-kin, som er lokal dialekt for nes-tjern. I eldre tider var vannstanden lavere enn den er i dag, og holmene i vannet var da (for inntil ca. 500 år siden) landfaste. Det var derfor ingen holmer, men et langt nes som stakk ut i vannet.
En åpen demning

Foto: Odd Tore Saugerud , 28.07.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Mustadkroken 365 Stue, hytte (andre) Krokskogen - Hole
Niskinn 359 Markaplass Krokskogen - Hole

Mustadkroken

Moh

365 m

Type

Stue, hytte (andre)

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Niskinn

Moh

359 m

Type

Markaplass

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere