Langt inn på Krokskogen

Ettermiddag ved Sørsetra

Foto: Erik Unneberg, 11.02.2007

Turinformasjon

Lengde:

41,1 km

Område:

Krokskogen - Hole

Gradering:

Krevende

Beskrivelse

En vinterdag i den trolske Krokskogen - slett ikke skummelt, men derimot en spennende og fin naturopplevelse. Løyper krysser Krokskogen på kryss og tvers - i dag skal du først nordover og oppover fra By til Løvlia, deretter mot sørvest, helt til du ender på Sollihøgda.

Du følger Lomma innover fra By. Ved Tverrelva begynner stigningen, men den er ganske behagelig. Jevnt og trutt går det oppover, forbi Myrseter, Monsebråtan, Kampevaddammen og Stormyra - og så er du framme på Løvlia, selve storstua for skifolket som ferdes på Krokskogen. Her møtes folk som kommer inn fra alle retninger, her er det servering og peisvarme (og overnatting, om det skulle behøves).

Nå skal du videre i sørvestlig retning, du tar fatt på Grenadertraseen til Kleivstua. Her er det mer veksling i terrenget, men både kneiker, bakker og flatere partier. Du fortsetter rett sørover til Sørsetra, og så er det klart for siste etappe fram til Sollihøgda. Hele denne veien er det vekslende og småkupert terreng. Fra Sollihøgda går det buss både mot Hønefoss og Oslo.

God tur!

Se løyper turen består av

Navn Fra Til Sist preparert Lengde
By - Greinehytta By i Lommedalen Greinehytta 27.02.2024 4,9 km
Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Greinehytta Tverrelva 27.02.2024 3 km
Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Tverrelva Kampevaddammen 27.02.2024 5,2 km
Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kampevaddammen Løvlia 27.02.2024 4 km
Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Løvlia Fjellseterbommen 27.02.2024 2,3 km
Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Fjellseterbommen Fjellsetra 27.02.2024 2,8 km
Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Fjellsetra Fjellstadhytta 27.02.2024 2,3 km
Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Fjellstadhytta Kleivstua 27.02.2024 6,1 km
Sørsetra - Kleivstua Kleivstua Sørsetra 28.02.2024 3,5 km
Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Sørsetra Sollihøgda 28.02.2024 7 km

By - Greinehytta

Fra

By i Lommedalen

Til

Greinehytta

Lengde

4,9 km

Sist preparert

27.02.2024

Gå til løype

Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma)

Fra

Greinehytta

Til

Tverrelva

Lengde

3 km

Sist preparert

27.02.2024

Gå til løype

Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen

Fra

Tverrelva

Til

Kampevaddammen

Lengde

5,2 km

Sist preparert

27.02.2024

Gå til løype

Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia

Fra

Kampevaddammen

Til

Løvlia

Lengde

4 km

Sist preparert

27.02.2024

Gå til løype

Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen]

Fra

Løvlia

Til

Fjellseterbommen

Lengde

2,3 km

Sist preparert

27.02.2024

Gå til løype

Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen]

Fra

Fjellseterbommen

Til

Fjellsetra

Lengde

2,8 km

Sist preparert

27.02.2024

Gå til løype

Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen]

Fra

Fjellsetra

Til

Fjellstadhytta

Lengde

2,3 km

Sist preparert

27.02.2024

Gå til løype

Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen]

Fra

Fjellstadhytta

Til

Kleivstua

Lengde

6,1 km

Sist preparert

27.02.2024

Gå til løype

Sørsetra - Kleivstua

Fra

Kleivstua

Til

Sørsetra

Lengde

3,5 km

Sist preparert

28.02.2024

Gå til løype

Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa)

Fra

Sørsetra

Til

Sollihøgda

Lengde

7 km

Sist preparert

28.02.2024

Gå til løype