Rønningen

Type:

Nedlagt plass, seter, koie

Område:

Krokskogen - Hole

Moh:

408
Tidligere seter sørøst på Rønningsåsen ved Toresplassen i Hole kommune. Gårdene Helgeland, Søndre By og senere Borgen setret her. Opprinnelig var det to setre her, og ved den landsomfattende folketellingen i 1865 ble det registrert at to husmannsfamilier bodde her.

Seterdriften på Rønningen varte frem til ca. 1950, og i 1960 ble husene brent. Setervollen ble tilplantet med skog, men fortsatt er det mulig å se rester av gammel bosetning og drift på stedet. (Kilde: Hole historielag)

Det går både blåmerket sti og rødmerket skiløype mellom Holmevann og Toresplassen. Disse går over Rønningen.
Rønningen oktober 2011: Komfyren som overlevde

Foto: Odd Tore Saugerud , 19.10.2011

Steder i nærheten

Steder Moh Type Område
Leikemyr 376 Krigsminne Krokskogen - Hole
Toresplassen 396 Markaplass Krokskogen - Hole

Leikemyr

Moh

376 m

Type

Krigsminne

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Toresplassen

Moh

396 m

Type

Markaplass

Område

Krokskogen - Hole

Gå til sted

Samarbeidspartnere